DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 394 —


dadu, dok teda negda svojoj dužnosti zadovolje, a tuže li se napokon, ono su


tobož još i uvriedjeni, a ne misle pri totn, koliko tim svojim postupkom štete


i nepotrebitog posla nanašaju družtvu.


Nadajmo se medjutim, da će rieči te naići na željeni odziv, te da toga


bar u buduće već nebudemo trebali izticati.


Govoreći pako već o družtvenom prihodu, budi nam slobodno i ovom pri


likom opet prispodobiti zbiljni prihod družtva, za posliednjih pet godina, i tuj


vidimo, da je isti iznašao:


Godine 1884 2341 for. 90 novč.


1885 2676 „ 88 „


1886. . . . 3089 „ 68 „


„ 1887 3219 „ 07


n


1888 3200 „ 98


ili za posliednjih pet godina ukupno 14528 for. 51 novč., dakle godimice po


prečno 2905 for. 70 novč.


Konačno prelazimo još i na izvješće o današnjem stanju družtvene goto


vine i zaklada, i tuj nam je spomenuti sliedeće:


Da vriednost družtvenoga pokučtva danas 356 for. 60 novč. iznaša,
iztaknuli smo jur prije, — vriednost družtvene knjižnice pako, možemo
ocieniti s 1384 for. u okruglom, iliti ukupno knjižnicu i pokućtvo sa 1740
for. u okruglom.


Utemeljiteljna glavnica broji ukupno polag stanja od 30. lipnja


t. g., odbiv kamate od 149 for. 01 novč., odpadajuće na još razpoloživi ostatak
od g. 1888, 4016 for. 60 novč., od kojega iznosa je svota od 3016 for. 66 novč.
koristonosno uložena u I. hrvatskoj štedionici u Zagrebu (knjižice br. 50061)
ostatak od 1000 for. pako u papirih nagradnih obveznica c. kr. austrijskog
zemljovjeresijskog zavoda u Beču.
Pripomoćna zaklada broji prema stanju od 1. srpnja t. g. ukupnu
glavnicu od 2592 for. 87 novč. i jednu obveznicu družtva „kola" na 25 for.


Uzprkos svijuh nastojanja družtvene uprave, kao i same plemenite svrhe,
kojoj glavnica ta služiti imađe, to je broj članova te zaklade i danas još vrlo
neznatan.* U smislu ustanova §. 24. naših družtvenih pravila bo postaje dionikom
te zadruge, tek onaj član našega družtva, ,koji je počam od prvoga pristupa
u družtvo, bio stalno i barem pet godina član istoga družtva, a kao takov
da je udovoljio svojim obveznostim, i u tu zakladu jedan za sve pute uplatio
iznos od 5 for. u ime pristupnine". Tomu pako udovoljilo je od 740 članova


* Članovi ti jesu : Antoš Ivan, Auseh Josip, Brosig Slavoljub, Barić Gjuro,
Belja Pravđomil, Banić Joso, Benak Vinko, Durst Milan, Derjanović Andrija, Dujmović
Fran, Furlan Jakob, Giirtler Antun, Ghyzy pl. Milan, Grba Sime, Hajek Bogoslav,
Jareš Gjuro, Juriškovič Antun, Kesterčanek Franjo, Kor63kenyi Vjekoslav, Kor6škenyi
Aleksanđer, Kovačina Matija, Krišković Mijo, Kovačevid Fran, Kolar Bolto, Koča Gjuro,
Lajtmanović Matija, Ljubobratović Mile, Matanović Stjepan, Magjaiević Ivan, Mai´as
Nikola, Matid Živko, Masid Mladen, Ničić Paskal, Orešković Tomo, Pere Sanđor, Radošević
Mijo, Rakonić Antun, Rukavina Filip, Ružička August, Stiasny Demeter, Stary
Vjenceslav, Sarkotid Filip, Slavkovid Ivan, Stojanović Niko, Skakavac Lazo, Trcanid
Andrija, VVeiss Aleksanđer i Vrbanid Mijo,