DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 393 —
na račun prihoda prošlogodišnjih kamata utemeljiteljne glavnice, ostao nedignut
u štedioničk´j knjižici br. 50061; i^nos od 234 for. 67 novč. pako uložen je u
posebnoj štedioničkoj knjižici br. G2749.


Napokon pako preostalo bi tu još nadalje spomenut´, da je preostali
koncem veljače t. g. dug neuplaćenih članarina za g. 1888. proma dosadanjem
običaju, u koliko je utjeriv i do sada uplaćen, u prihod tekuće godine 1889.
stavljen.


Što se napokon samoga razpoloženja sa gori spomenutim viškom tiče, biti
će stvar slavne te skupštine o tom zaključiti.


Uz taj zaključni račun za g. 1888. predlaže se slavnoj toj skupštini takodjer
i proračun za g. 1890. na blagovoljni pretres. Pridržajući si prigodom
same razprave tog proračuna prema potrebi slavnoj skupštini u pogledu pojedinih
u njemu sadržanih stavka potrebita razjašnjenja podati, spomenuti ćemo
samo na kratko, da se je odbor kod sastavka istoga u glavnom držao načela,
sadržanih u proračunu za g. 1889. te se hitnije promjene nalaze jedino kod
stavke članarine i troškovi oko promicanja struke. Stanarina morala se je, obzirom
na to, da se danas družtvena pisarna, prema želji odbora, nalazi u najskupljem
djelu grada t. j . tik Zrinjevca, te da je uz to i mnogo veća nego li
to bijaše do sada, povisiti od 150 for. na 180 for. Stavka 18 pako razni troškovi
za promicanje struke i družtva povišena je od 100 for. na 150 for. s razloga,
što će družtvo u slučaju, da ipak dodje do priredjenja obće zemaljske gospodarsko-
šnmarske izložbe u Zagrebu, kako se to za g. 1891. smjera, imati pri
tora vrlo važnu zadaću a po tom i izdataka, za koje se u proračunu predviditi
moralo.


Kao što su stavke razhoda na najnuždniju potrebu ograničene, isto tako
su i stavke prihoda stegnute, te je vazda samo onoliko u prihod stavljeno, na
koliko se je za svaki slučaj sigurnošću računati moglo, te s toga razloga, akoprem
ove godine prema gori rečenomu broj ćlanova prvoga razreda 232 iznaša,
stavljena je u prihod samo članarina od njih 225 a isto tako i kod članova


II. razreda u mjesto njih 440 samo 400, a to ponajpače s razloga, što mnogi
od gospode članova^ žalibože vrlo neuredno zadovoljavaju svojoj dužnosti glede
uplaćivanja članarine, a navlastito zavladaše kod članova drugoga razreda u
tom pogledu velike neurednosti, i to moramo priznati ne toliko krivnjom samog
lugarskog osoblja, koliko baš krivnjom uprave nadležnih jim šumskih ureda,
kojim je kako poznato, u interesu družtva ubiranje te članarine kao i vodjenje
evidencije vrhu tih članova povjereno. Tako n. pr. njeki tih ureda primahu
kroz cielu godinu, onoliko „Šumarskih listova" koliko odgovara broju prijavljenih
članova lugara prema stanju na početku godine, a kad pređsjedničtvo napokon
koncem godine energičnije potjera uplatu dužne članarine, tad se na
jednom javlja, da je toliko i toliko lugara me ljutim iztupilo, odpušteno, umrlo
i t. d., a družtvo nemarom tim gubi ne samo odnosnu članarinu, već se toga
radi, neda nigda točno ustanoviti ni naklada „Šumarskoga lista" a slično je i
kod njekih članova prvoga razreda, od kojih se njeki bezbrojno puta urgirati