DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 392 —


stelinski proviđiiik Dragutin Stech — Slava im!


Odbijemo li sve, koncem prošle kao i tečajem ove godine, iztupivše i
umrvše, kao i na novo družtvu pristupivše članove, to družtvo naše današnjim
danom broji:


6 zaćastnih članova, prema lanjskih 7 dakle manje za 1
34 utemeljiteljna člana „ „ 32 , više , 2
28 podu[)irajućih „ „ „ 29 „ manje „ 1


232 pravih član. I. razr. „ „ 224 „ više „ 8
440 „ „ II. „ „ „ 418 , „ „22
ili ukupno 740 članova, odnosno prema lanjskim 710, ukupno za 30 više.
Prispodobimo pako i ovom prilikom opet broj članova za posliednjih
sedam godina, to vidimo, da je družtvo brojilo:
godine 1883 ukupno 334 člana.


1884 r 430
1885 V 519
1886 B 623
1887 V 716
1888 n 711
1889 740


5
a k tomu dolazi i ove godine još i 25 predbrojnika na družtveni organ


Uredničtvo „Šumarskoga lista", rukovodio je i ove godine na ime upravIjajućega
odbora p. n. g. kr. zemalj. šumarski nadzornik Mijo Vrbanić. Obseg
lista ostao je isti, dočlm je sama naklada povišena na 850 odtisaka po svezak.
Kao što prijašnjih godina, tako je visoka kr. zemalj. vlada i ove godine obnašla
uvaženjem djelatnosti i važnosti našega družtva, istomu visokim odpisom od 4.
veljače t. g. br. 3132. dopitati iz zemaljskih sredstva podporu, u iznosu od
400 for., na kojoj joj podpori budi ovim izrečena naša najsmjernija zahvala.


U smislu družtvenih pravila, podnaša se pođjedno slavnoj toj skupštini i
zaključni račun o blagajničkom rukovanju predsjedničtva družtva za upravnu
godinu 1888.


Predllažuć upitni račun slavnoistoj na uvid i odobrenje, iztaknuti nam je,
da je uzprkos dosta velikih izdataka, koje družtvo naše imade ipak i ove godine,
nakon odbitka svijuh izdataka prigodom zaključka istih računa, na dne


24. veljače o. g. ostao saldo od 478 for. U novč., od koje svote medjutim,
kako to već i prije spomenusmo, upravni odbor u predmjevi, da će slavna ta
skupština učin taj naknadno odobriti, svotu od 100 for. priposlao slavnom eksekutivnom
odboru za priredjenje regionalne izložbe u Osieku, tim naročitim dodatkom,
da se svota t:i imade upotrebiti za diono pokriće troškova kod priredjenja
šumarskog odjela te izložbe.
Osim toga pako valja gori spomenutom ostatku pribrojiti još i medjutimne
kamate za vrieme do 30. lipnja t. g. sa 5 for. 57 novč., tako da se prema
tomu pri zaključku tih računa na dne 31. kolovoza t. g. ukazao ukupni ostatak
od 383 for. 68 novč., od koje je svote iznos od 189 for. 01 novč., odpadajući