DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 391 —


Družtvena imovina povećala se je, hvala obstojnostim i tečajem prošl§
godine opet dosta liepo.


Tako je prije svega dmžtveno pokućtvo svrsi shodno popunjeno njekojimi
vrlo potrebitimi predmeti, a to: novog ormara za knjižnicu, velikom svjetiljkom,
košarom za papir i faustmanovim visomjerom, u ukupnoj vriednosti od 46 for.
60 novč. nasuprot pako stavljeni su opet njeki predmeti u odpadak, u ukupno´
vriednosti od 11 for. tako, da današnju ukupnu vriednosi družtvenog pokućtva
s okruglo 356 for. ocieniti možemo.


Isto se tako za to vrieme i družtvena knjižnica pomnožala sa više važnih
strukovnih djela, od kojih nam je navlastito spomenuti početak i nastavak djela:


R. v. Dombrovski, „Encjclopiidie der gesammten Forst- und Jagwissenschaften" —
zatim G. Hempel i K. Wilhelm „die Baume und Straucher des "VValdes" — Dr.
Altum „Die Waldbeschađigungen đuch Thiere" — Dr. Zierbarth „Das Forstrecht"
— Dr. F. Graner ,Die Forstbetriebseinrichtung". — i H. Fiirst „Die Pflanzenzucht
im "VValde" te napokon skupne publikacije kr. zemalj. statističkog
ureda, uz sliedeće strukovne časopise za god. 1888.: „Oesterreihische Forst-
Zeitung" — „Tharander Forstliches Jahrbuch" — „Zentralblatt f. d. g. Forstwesen´´
— Bauer „Forstwissenschaftliches Zentralblatt" — „Mittheilungen des
krainisch-kiistenlandischen Forstvereines" — „Haj" — „Erdeszeti lapok" — „Vereinsschrift
des b(5hmischen Forstvereines" — „Frieks liundschau" — „Sylvan"
— „Lesnoj Žurnal" — Allgemeine Forst- uud Jagdzeitung" — „Gospodarski
poučnik" — „Težak" i „Gospodarski list" osim toga dobiva pako uredničtvo
„Šumarskoga lista" u zamjenu za družtveni organ još i više domaćih
dnevnih listova. Da se pako današnje stanje družtvene knjižnice i vanjskim
članovom družtva u cielosti prikaže, urediti će predsjednićtvo vpć skorim, novi
katalog, te će ga u „Šumarskom listu" objelodaniti.
U pogledu osobnih promjena u družtvu, iztaknuti nam je prije svega, da
se je i ove godine broj đružtvenih članova dosta znatno pomnožao. Tako su
pristupih za članove utemeljitelje družtva; slavna I. hrvatska štedionica u Zagrebu,
te veletržac g. Dragutin Schlesinger, takođjer iz Zagreba; pravih članova
prvoga razreda pako pristupilo je ove godine 19, drugoga razreda
37 njih.


Pregledamo li raedjutim imenik tih naših članova, to ćemo žalibože uvjek
još vidjeti, da nam u istom sveudilj manjkaju, ne samo preranoga imena naših
šumo-posjednika i vehkaša, no ne manje i ona, mnogih stručara šumara a po
gotovo još čitavo čislo državnih kao i imovnih lugara, pa baš s toga se i ovom
prilikom i opet obraćamo na vas gospodo, da uvažujuć interese družtva, svaki
u svom krugu nastojite, da nam družtvo u čim širjih krugovih uhvati snažan
korjen, pristupom svijuh onih faktora u našu zajednicu, kojih interese družtvo
naše štititi i unapredjivati imade. Napokon nam je pako ovdje i dužnost,
da se još jednom sjetimo i onih naših sudrugova i sučlanova, koje nam tečajem
prošle godine nemila sudbina smrti otela, jesu to pako u prvom redu; bivši
umirovljeni c kr. šumarnik i začastni član družtva Franjo Kadić, te bivši vla