DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 389 —


druge kot. šumarije imovne obćine križevačke — Račkoga, Basare, Ugrenovića,
Hajeka, Žibrata, Štrige i Macakanje iz Gline — Ljuboevića i ostalih drugova iz Petrinje,
te Šipeka, Arčanina, Lepušlća, Guteše, Althalera, Ciganovića, Hranilovića
i Adameka iz Otočca, koje pozdrave skupština sa „živili* poprati.


Prelazeć zatim na izbor perovodje za ovogodišnju skupštinu, bude takovim
na predlog predsjednika izabran per aclamationem g. Vellmir Stanković, protustavnik
II. banske imovne obćine, na što predsjednik pozove družtvenog tajnika,
da skupštini podnese izvješće o djelovanju pređsjedničtva družtva i upravljajućeg
odbora, tečajem minule godine 1888/89.; sliedećeg sadržaja:


Slavna skupštino!


Podnašajuć ovim slavnoj toj skupštini izvješće o djelovanju družtva, odnosno
upravnoga mu odbora, za vrieme od 30. kolovoza g. 1888. do danas,
čast mi je sliedeće iztaknuti:


Upravljajući odbor držifo je za to vrieme, ukupno 6 redovitih sjednica, i
to na 8. studena i 31. prosiinca 1888., te 4. ožujka, 21. svibnja, 13. srpnja i


28. kolovoza t. g. Od važnijih pri tom stvorenih zaključaka neka budu iztaknuti
sliedeći:
1. Odbor ponovio je sa tiskarom C. Albrecht, prema zaključku od 31.
prosinca 1888 , ugovor u pogledu štampanja družtvenog organa.
2. Odbor oglasio je primjereno družtvenim pravilom u br. II. o. g. „Šumarskog
lista" poziv na članove družtva, da pristupe družtvenoj pripomoćnoj
zakladi.
3. Uvažujuć zaključak posliednje glavne skupštine, dopitao je odbor na
račun odnosne stavke proračuna, u svojoj sjednici od 8. studena 1888. udovi
A. Ćeliji pripomoć u iznosu od 30 for. a podjedno se u istom predmetu obratio
posebnom predstavkom na visoku kr. zemalj. vladu, sbog iznovičnog pravednijeg
odmjerenja mirovine joj, u smislu postojećih propisa.
Isto je tako upravni odbor, uvažujuć okolnosti, dopitao i udovi A. Marinović
podporu od 20 for.


4. Posebnim! pozivi, pozvani su šumari susjedne Bosne i Hercegovine,
da pristupe kao članovi ovomu našemu družtvu, nu žalibože poziv taj našao
je dosad u njih slab odziv, pa ipak bi valjalo da se šumari svijuh jugoslavenskih
zemalja sastanu na zajednički ter uspješni rad i mar.
5. Uvjeriv se upravni odbor, da je nacrt novog šumskog zakona, kakov no
bje g. 1882. po družtvu visokoj kr. zemalj. vladi predložen — u mnogom nepodpun
te svrsi neodgovarajući, povjerio je u svojoj dne 8. studena g. 1888.
držanoj sjednici članovom odbora gg. Robertu Fischbahu i Ivanu KoUaru, da
iznovično prouče i svrsi shodno prerade spomenuti nacrt obćeg šumskog zakona,
u svrhu svojedobnog predloženja skupštini. Nacrt taj preradjen je sad, te će se
razpraviti po odboru konačno još tečajem sliedeće zime.
6. Na poziv visoke kr. zemalj. vlade, izabrao je odbor, ter vis. kr. vladi
predložio, u svojoj sjednici od 4., ožujka t. g. šumarnika petrovaradinske imovne