DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 388 —


manna u Bielišću, nadšumarskog ureda župaaije virovitičke i kr. šumarskog
te gospodarskog učilišta u Križevcih, a đonjekle bi se ovamo mogle uvrstiti
takodjer i kolekcije drvenih polufabrikata i tanina; tvrdkS, Neuschloss i Schmidt
i Marcheti iz Gjui´gjenovca, sbirka kukaca, poznatog preparatora te vrsti kr.
šumara E. Dobiaša iz Gospića, izložci uglevja te slike o postupku kod pougljivanja
od F. Bauera iz Slatine, kolekcije tačka, lopata i vila itd. iz bukovine


od J. Deutscha iz Vočina, kao i ona od B. Fuchsa iz Krčanca bukovih letva
od S. Deutscha u Slatini, kolekcija kašika, korita i vretena S. Radosavljevića
iz Bošnjaka, te izložci poznate tanin fabrike u Mitrovici, a samo šteta, da se
izložci ti nisu više u jednoj skupini te kolektivno kao proizvodi „šumarstva"
na jednom mjestu izložili, već u raznih hrpa i raznih stranah dosta prostranih
izložbenih prostorija, nu svakako bila je ista izložba dosta poučna i zanimiva,
a bilo bi doista željeti, da se bar znamenitije kolektivne sbirke iste, mogu dobaviti
za naš, u pogledu naučnih pomagala, dosta slabo obskrbljeni, šumarskogospodarski
zavod u Križevcih, ta poznato je, da su baš takove izložbe najbolja
sgoda i prilika dobavi takovih sbirka, koje bi u ovom slučaju po taj naš zavod
imale tim veću vriednost, što su to sbirke domaćih proizvoda i šuma.


Glasom programa bilo nam je taj dan posije podne obdržavati plenr.rnu
skupštinu, i stoga se već o podne povratismo opet u gornji grad, dogovoriv se
prije, da ćemo se u večer opet u izložbi sastati.


III. Obđržavanje plenarne skupštine.
Polag ustanovljenog programa imala se je skupština obdržavati u prostorijah
slavnog slavonskog gospodarskog družtva, nu razne okolnosti uzrokom
su, da je g. poslovodja u zadnji čas odlučio, da se skupština uz privola slavne
županijske oblasti, obdržaje u prekrasnoj velikoj županijskoj dvorani.


Odgovarajući programu sakupismo se dne 4. rujna u 3 sata po podne u
spomenutoj dvorani, u svrhu obdržavanja plenarne glavne skupštine; koju u odsutnosti
družtvenoga predsjednika p. n. g. M. Dursta, koji bje bolesti radi zazapriečen
skupštini prisustvovati, otvori prvi družtveni pođpredsjednik kr. zem.
šumarski nadzornik g. Mijo Vrbanić, pozdraviv mnogobrojne učestnike na ime
upravnoga odbora sa dobro došli, na što uzme rieč družtveni poslovodja nadšumar
Smidinger, da i on sa svoje strane družtvo pozdravi, a zatim prijavi
predsjednik, da je susjedno magjarsko šumarsko družtvo izaslalo ovogodišnjoj
skupštini posebnoga svoga izaslanika u osobi kr. nadšumarnika i predstojnika
kr. nadšumrskog ureda u Vinkovcih g. R. pl. Devana — susjedno kranjsko
primorsko šumarsko družtvo pako ovlastilo je družtvenoga predsjednika


g. M. pl. Dursta — slavno galičko - šumarsko družtvo pako tajnika i nadšumara
F. Ž. Kesterčanka, da odnosna družtva na skupštini toj zastupaju,
što skupština odobrenjem uze na znanje a podjedno saobći predsjednik skupštini
brzojavne pozdrave, prispjele od predsjednika Dursta iz Abacije, zagrebačkih
šumara, gg. Seringera i Hovarke iz Jaske, štovatelja i drugova izpod Kleka —
Malina, Slapničara, Severa, Marka i Fusića iz Belovara — družtvenih članova