DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 339 —


c) Kr. zem. vlada dopust predstojniku šumarskog ureda, te ostalim činovnikom
i službenikom preko 30 dana.


§ 36.
Čim ovaj zakon u kriepost stupi, izdati će kr. zem. vlada naputke za
službovanje kod šumarskih ureda, šumarija i lugarija naredbenim putem.


II. Zaglavne i prelazne ustanove.
§ 37.


Dokinućem postojećih šumsko-gospođarstvenih ureda i kotarskih šumarija
stupaju svi činovnici i službenici krajiških imovnih obćina u stanje razpoloživosti
na dvie godine dana; a kad taj rok mine, imade se s onimi, koji za to vrieme
ne budu namješteni, normalno postupati.


Kod popunjivanja mjesta mora se osobiti obzir uzeti na jur stalno kod
krajiških imovnih obćina namješteno šumarsko osoblje, te ustanova ova mimoići
samo tamo, gdje to posebni i osobito važni razlozi zahtievaju.


§ 38.


Oni činovnici i službenici, koji su već sada u šumarskoj službi kod
krajiških imovnih obćina stalno namješteni, riešeni su kod novoga imenovanja
dužnosti izkazati propisano teoretičko osposobljenje za tu šumarsku službu u
§ 33. i 34. zahtievano, kao i ugarsko-hrvatsko državljanstvo.


§ 39.
Činovnici i službenici, koji bi novim imenovanjem polučili mjesto, skopčano
prema njihovom prijašnjem s manjom plaćom ili s manjim činovnira razredom,
zadržavaju svoj prijašnji čin i plaću, te im se višak njihove plaće imade smatrati
osobnim doplatkom, uračunivim kod odmjere mirovine.


§ 40.


Onim činovnikom i službenikom, koji se novim imenovanjem ne budu okoristili
niti u plaći, niti u činu, pripada zakonom ustanovljena odšteta u ime
preselenja na novo polučeno mjesto.


§ 41. ´


Sgrade i namještaj sadanjih imovnih obćina, u koliko se kod preustrojstva
uporabiti mogli ne budu, iznajmiti će se ili razprodati, te postignute kupovnine
privesti zajedničkoj imovno-obćinskoj blagajni.


§ 42.


Zakoni i naredbe, koje se i na koliko ovomu zakonu protive, stavljaju
se izvan kreposti.