DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 338 —


i načinu, što je za činovnike §7. zakona od 11. srpnja 1881. propisan. Na isti
način iraade doprinašati dotični službenik, u koliko tomu nije jur dosadanjim
prinosom u lugarskoj mirovinskoj zakladi dotične imovne obćine udovoljio.


Sadanje glavnice po pojedinih imovnih obćinah ustrojenih lugarskih mirovinskih
zaklada imadu se stopiti u zajedničku mirovinsku zakladu činovnika i
službenika zemaljske imovne obćine.


§ 30.


Prolazom iz službe zemaljske imovne obćine u zemaljsku, gradsku ili
obćinsku starog provinciala službu, te odanle u zemaljsko-imovno-obćinsku
instituciju, ne prekida se službovno doba u mirovinu uračunivo.


§ 31.
Zakletvu polažu činovnici zemaljske imovne obćine po obrazcu za upravne
zemaljske činovnike propisanom, i to:
a) Predstojnik šumarskog ureda u ruke kr. velikog župana kao predstavnika
eksekutivne vlasti dotične županije.


b) Svi ostali u ruke predstojnika šumarskog ureda.


Lugarsko osoblje polaže zakletvu po obrazcu § 52. šumskog zakona od
godine 1852. u ruke predpostavljenog kotarskog šumara.


§ 32.


Karnostnu vlast nad činovnici i službenici zemaljske imovne obćine vrše
u tu svrhu postavljena karnostna strukovna povjerenstva u smislu ustanova
posebnog zakona.


§ 33.


Za postignuće činovničke službe kod zemaljske imovno-obćinske institucije
treba se uz podpuno znanje hrvatskog jezika izkazati ugarsko - hrvatskim
državljanstvom, svršenimi nauci na kojem višem šumarskom učilištu, te osposobljenjem
za šumarsko-tehničku službu položenjem višjeg šumarskog izpita u
tuzemstvu.


Činovnici računarske struke imadu osim toga izkazati svoju sposobnost
položenim izpitom iz te struke.
§ 34.


Za postignuće službeničkog mjesta kod zemaljske imovne obćine od potrebe
je hrvatsko-slavonska narodnost, svršena dobrim uspiehom bar niža pučka škola,
te položeni lugarski izpit, zdrav tjelesni ustroj i neprekoračena 35-godišnja doba.


Izsluženi podčastnici c. kr. vojske, domobranstva kao i podčastnici u pričuvi,
te pitomci ratarnica imadu na službenička mjesta prednost.


§ 35.
Dopust mogu dozvohti i to:
a) Upravitelj kotarske šumarije lugarskomu osoblju na 8 dana.
b) Predstojnik šumarskog ureda svim činovnikom i službenikom na 30 dana.