DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 337 —


istim u smislu sastavljenog katastra prama potrajnom uredjenju ustanovljeni
užitci i ovim zakonom ostaju zajamčeni.


§ 24


činovnike za zemaljsku imovnu obćinu imenuje ban i to:


a) Predstojnike šumarskih ureda na predlog kr. vladnog šumarskog odsjeka.


b) Sve ostale na predlog šumarskog ureda, zatraživ ipak mnienje kralj,
vladnog šumarskog odsjeka.
Službeničko osoblje imenuje na predlog šumarskog ureda kr. zem. vlada
odjel unutarnji.
U istom smislu prelazi na te oblasti premeštaj činovnika i službenika
zemaljske imovne obćine.
Imenovanju činovnika i službenika za zemaljsku imovnu obćinu imade u
pravilu predboditi razpis natječaja.
§ 25.


Činovnici zemaljske imovne obćine čine zajednički status, nose naslov kao
i ostali zemaljski činovnici, te uživaju sva prava, koja zemaljske činovnike pripadaju
; kao što glede umirovljenja njihovog, te obskrbe njihovih udova i sirotčadi
vriede ustanove zakona za kr. zemaljske činovnike propisane.


§ 26.


Kod imenovanja odnosno promaknuća činovnika i službenika zemaljske
imovne obćine imade se red osnovanog zajedničkog statusa strogo obđržavati.
Imenovanje je kod prvog namještenja na godinu dana privremeno, nakon
toga, ako je činovnik ili službenik uvjetom § 33. i 34. udovoljio, definitivno.


Privremenost ne smije dulje od dvie godine potrajati.


§ 27.
Kategorije služaba, plaće i ina beriva činovnika, namještenih kod zemaljske
imovne obćine, naznačena su u prilogu A.


Glede uzdržavanja konja, zaračunavanja paušaliranih dnevnica, kao i
odštete za ogrjevno drvo i deputatno zemljište imade se držati propisa, valjanih
za kr. državnu šumarsku upravu u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini.


§ 28.


Službeničko osoblje uživa takodjer naslov i sva prava zemaljskih službe


nika, te sačinjava kod svakog šumarskog ureda poseban status.


Broj i beriva lugarskog osoblja ustanoviti će na predlog šumarskog ureda
kr. zem. vlada tako, da ista budu bar tolika, kolika su lugat-skog osoblja kod
kr. državne uprave u bivšoj vojnoj Krajini namještenog.


§ 29.
Institucija zemaljske imovne obćine dužna je za mirovinu službenika doprinašati
u zajedničku mirovinsku zakladu svotu, po onom postotilbm Iznosu i