DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

´— 336 —


§ 16.


ti istu zajedničku blagajnu imadu preći i dosadanji suvlšci krajišliih imovnih
obćina, koji se već tamo kao nepotrošna glavnica ili matica za pojedinu imovnu
obćiuu vode.


§17.


U blagajnu zemaljske imovne obćine imade na jednom ili razmjerni godišnji
iznos pridonieti krajiška investicionalna zakla´la, koji iznos je ona u smislu
§ 21. ces. kr. naredbe od 15. srpnja 1881. glede sjedinjenja Krajine za lićku,
slunjsku I. i II. bansku imovnu obćinu dužna doprinašati.


§ 18.


Iz blagajne zemaljske imovne obćine namirivati će se svi troškovi uprave,
poreza, gojitba i t. d., te konačno za cielu tu instituciju koristonosnih investicija
; a poslie tog pokazavši se višak u sigurnih vriednostnih papirih ili
domaćih sigurnih hipotekarnih zavodih ukamatiti.


§ 19.


Za upravu i gospodarenje imovno-obćinskih šuma do sada postavljenih
deset gospodarstvenih ureda i 11. za ličku imovnu obćinu postaviti se imajući,
ovim se zakonom ukidaju,


§ 20.-
Umjesto tih gospodarstvenih ureda imade se uprava imovnih obćina usredotočiti
pod četiri šumarska ureda tako, da po jedan takav ured sačinjava:


I. Sadanja imovna obćina otočka i lička sa sjedištem u Otočcu, te šumskom
površinom od 130,895 74 hektara na 10 kotarskih šumarija.
II. Sadanja ogulinska, slunjska, I. i II. banska imovna obćina sa sjedištem
u Karlovcu, te šumskom površinom od 114,075´30 hektara na 12 kotarskih
šumarija.
III. Gjurgjevačka, križevačka i gradiška imovna obćina sa sjedištem u
Belovaru, te šumskom površinom od 107,87818 hektara na 10 kotarskih
šumarija.
IV. Sadanja brodska i petrovaradinska imovna obćina sa sjedištem u
Mitrovici, šumskom površinom od 79,46707 hektara na 7 kotarskih šumarija.
§ 21.
Sjedišta sistemiziranih 39 kotarskih šumarija odrediti će na predlog dotičnih
šumarskih ureda kr. zem. vlada putem naredbenim.


§ 22.


Lugarije porazmjestiti će prama potrebi u granicah godišnjeg proračuna
šumarski ured, te o tom razmještaju podnieti kr. zem. vladi propisanu razrednicu.


§ 23.
Ovim preustrojstom imovno - obćinske institucije nedira se u teritorialno
vlastničtvo dosadanjih imovnih obćina, niti u pravo uživanja ovlaštenika, već