DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 380 —


3. Eok izradbe i izvoza ustanovljuje se za hrpu broj 1. do konca ožujka 1890.,
a za hrpu broj 2 do konca prosinca 1891.
i. Uplata kupovnine ima se obaviti prije početka izvoza izrađjene robe iz
šume najkašnje za hrpu broj 1 do konca studena 1889., za hrpu broj 2 do konca
veljače 1890.
5. Dostalcu dozvoljeno je kupljena stabla izraditi na njemu povoljne svrhe.
6. Uvjetna ponuda na jednu te istu hrpu, zatim naknadno podnesene ponude,
brzojavne ponude i ponude izpod procjene glaseće neće se uvažiti.
7. Dražba, odnosno dotični zaključak gradskog zastupstva, kojim se ista odobrava,
podpada odobrenju visoke kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade u Zagrebu.
8. Ostali uvjeti mogu se kod gradskog poglavarstva svakim danom za vreme
trajanja običnih uredovnih sati uviditi.
Gradsko poglavarstvo
U Požegi, dne 15. srpnja 1889. Gradonačelnik: Ciraki,


Osiečka okružna izložba.


Zakjučkom eksekutivnoga odbora ođgodjeno je otvorenje osiečke okružne
izložbe od 18. na 20. kolovoza, dočim je trajanje iste od 15. do 22. rujna
produženo.


Šumarski pristav,


hrvatskom ili kojem drugom slavjanskom, nadalje i njemaSkom jeziku vješt, prima se
u službu 1. listopad a t. g. s placom godišnjih 600 for., 12 prostor, met. hrastovih
drva za ogriev i jednom sobom s pokudtvom za stanovanje.


Uvjeti primanja su slieđeći: Natjecatelj mora da je svršio šumarsko učilište
i da dokaže potrebito znanje u mjeračkoj i raSuuarskoj struci, nadalje zahtieva se, da je
dotičnik tjelesno zdrav i kriepak. Služba je s prva na godinu dana pokusna.


Molbenice valja obložiti sa svjedočbami u prepisu, koje se nepovradaju, ter do


20. kolovoza t. g. upraviti na „šumarski urcd preuzvlšene gospodje Stephanie
31ailatll-Szekhely" u Doljnem Miholjcu u Slavoniji. (Pretisak se nede nagraditi.)
Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. Š. P. i A. pl. H. u Otočcu, M. pl. B. u Ogulinu, V. St. u Petrinji,
J. S. u Mifrovici, J. E. i I. K. u Zagrebu, I. A. u Slatini, V. K. u Križevcih,
1. St. u Trnjanih, M. E u Kutjevu^te P. St. u Uljaniku: Priposlane nam članke i
sitnice primismo; hvala Vam usrdna, što skrbite za naš družtveni list, nemojte i u
buduće na nas zaboraviti. L. p. Sz. u Petrinji. Vaše sitnice primismo, nu nismo mogli
iste za sada uvrstiti, priobdit dc se naknadno; hvala Vam, nastojte i u buduće nam
slična šta priposlati, doći de nam vazda dobro.
Podjedno molimo, da se p. n, gg. članovi u budude glede odpremanja i inih na
administraciju našega lista odnosedih se pitanja izvole obratiti neposredno na gospodina
družtvenoga tajnika Frana Kesterčanka. Uredničtvo.


Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.