DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 335 nadalje
na viećanje o investicijah, koje treba provesti i inih predloga, koji se
bar tri dana prije skupštine prijave šumarskomu uredu.


§ 10.


U tu svrhu dužnost je predsjednika, odnosno njegovog zamjenika svake
godine mjeseca kolovoza u sporazumku sa šumarskim uredom u sjedište istog
ureda pozvati sve zastupnike na redovitu glavnu skupštinu i istoj predsjedati.


Skupština može valjan zaključak stvoriti samo onda, ako je kod viećanja
bar dvie trećine zastupnika ili njihovih zamjenika prisutno.
Glasuje se ustmeno, a zaključci stvaraju absolutnom većinom glasova; kad
su glasovi prepolovljeni, odlučuje predsjednik.
Zaključci skupštine pravomoćni su istom po potvrdjenju od strane kralj,
zem. vlade.
Saziv vanredne sjednice može odrediti jedino kr. zem. vlada.


§ 11


Ako zaključci skupštine prekoračuju opredieljeni joj djelokrug, ako se oni
protive postojećim zakonom, ili su na uštrb zemaljske imovne obćine, tad je
predsjednik obvezan na poziv predstojnika šumarskog ureda takove zaključke
obustaviti.


Takodjer ima on pravo i dužnost članove zastupstva, koji neprestanim
smetanjem valjani poslovni red nemogućim čine, iz sjednice izključiti.


§ 12.
S važnih razloga može kr. zem. vlada zastupstvo imovne obćine razpustiti,
te novi izbor iz sredine zastupnika upravnih obćina odrediti.


§ 13.


Troškove predsjednika i zastupnika oko glavne skupštine nosi institucija


zemaljske imovne obćine.


Članovi po § 11. iz sjednice izključeni, gube pravo na odštetu putnih


troškova.


§ U.


U svih pravnih poslovih zastupa zemaljsku imovnu obćinu šumarski ured


po svojem predstojniku, odnosno njegovu zamjeniku, ili u tu svrhu naročito


opunomoćenom šumarskom činovniku.


§ 15.


Dobitak od drva i od inih proizvoda šuma imovno - obćinskih imade se


u prvom redu prama odmjerenoj selištnoj pripadnosti upotrebiti na bezplatn o


podmirenje pravoužitničkih potrebština; a preko toga izkazavši se su\išak


javnom dražbom unovčiti i odpremiti u zajedničku imovno-obćinsku


blagajnu, koja se kod kr. zem. blagajne pod posebnim naslovom i naputkom


zajedno sa mirovinskom zakladom imovno-obćinskih činovnika i službenika ruko


voditi ima.