DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 378 —


na zator šuma upliva, čim dalje željeznički putevi prodiru, što će i u Virginiji malo


po malo nastupiti.


Kcntuck y država ima 12,800.000 jutara šumišta, a po prilici polovica površine


ove države je šumom obraštena. U predielu gorja visočiiio Cumberland nalazi se još


veoma liepili šuma, koje su do sada od sjekire sačuvane ostale, što je u ostalom samo


toj okolnosti pripisati, jer ima u tom predielu dubokih dolina, prekidanih od nepristupnili


gudura i japaga, kamo još čovječja ruka usljed nepovoljnoga terraina do sada segnuti


nije mogla. U sredini ove države nalaze se plodne ravnine, te ondje se u glavnom


bave stanovnici s poljodjelstvom i stočarstvom.


Piscu članka: „Bilježke s izložbe". U šumarskom listu, organu hrv. slav.


šumarskoga društva za mjesec srpanj o. g., taknuo se je pisac, navadjajuć izložene


šumske predmete na budimpeštanskoj izložbi godine 1885, i šumskoga kabineta i pred


meta, koji su na tu izložbu odaslani od kralj, gospod. i šumarskoga učilišta u Kri


ževcih.


Istini za volju mora se piscu spomenutih bilježaka, sa đvio tri odgovoriti.


Od budimpeštanske izložbe godine 1885, pa do danas prošle su četiri godine,


pa moguće da pisac nije pravio točnih bilježaka, ili da se dobro več nesjeća vrsti i


broja izloženih predmeta kr. gosp. i šumarskoga učilišta u Križevcih, jer inače nebi


bio onako pisao


Pisac hvali predmete, što ih je izložila šumarska akademija u Stavnici, nu dodaje,


kako se je kod promatranja istih s bolom u duši sjetio onoga siromaštva, koje je u


šumarskom kabinetu našega zavoda za vrieme njegova naukovanja vladalo. Tješi se


medjutim, da je tomu poodavna, i da danas ljepši i podiiuniji kabinet postoji.


Za umirenje tješim ovime i ja pisca veleč mu, da se je nakon 16 godina od


kako je on križevačko učilište svršio, a više se nikada ovamo navratio nije, broj učev


nih predmeta u svih sbirkah, a tako i u šumarskom kabinetu tako pomnožao, da ih


više niti poznao nebi.


Sada imade u šumarskom kabinetu 1330 kom predmeta u vriednosti od 3300 fr. ;


mnogi predmeti u našastaru kao jedan komad označeni, tvore za se sami u ormarih


podpunu sbirku.


Sva učevna sredstva višjega učilišta predstavljaju vrieđnost od — 39.000 for.
Sve najvažnije u šum. nauku i struku zasjecajude, može se danas slušateljem iz
šum. kabineta izložcima demonstrativno predočiti.


Tu dakle prije svega danas u šum. kabinetu neima siromaštva, a ravnateljstvo
zavoda bilo bi veoma zahvalno svršenim slušateljem, da se sgodnom prilikom sjete
učilišta, i da mu iz svoje prakse pripošalju po koji zanimivi šumski proizvod, kojim bi
se sbirke jošte povedale.


To bi bilo svakako mnogo koristnije, nego da ma što o zavodu pišu, koga ved
mnogo godina vidjeli nisu.


Na taj način umnažaju se sbirke inih šum. učilišta, veoma zanimivirai šum. proizvodi,
pa če tako biti i na šumarskoj akademiji u Stavnici, koja kano mnogo stariji
učevni zavod od našega učilišta, razpolagajuć drugimi sredstvi, imajud podpore sa svih
strana u zemlji, može si laglje upodpuniti svoje sbirke, i više doprinieti za izložbu
nego mi.


Sto pako pisac navadja glede izloženih predmeta kr. gosp. i šum. učilišta u
Križevcih, na budimpeštanskoj izložbi, tako je kratko i nepodpuno spomenuo, da u tom
neima prave istine.


Pisac kaže, da mu je prvo bilo kad je stupio u hrvatsko-slavonski paviljon, da
potraži izložke križevačkoga zavoda. U sbirci koju je naš šumski zavod izložio da nebijaše
što vidjeti, da je na njega učinila veoma nepovoljan utisak, te da je posumnjao
o podpunosti šum. kabineta. Nismo nikada vikli hvaliti se sami, nu neosnovane
prigovore, po kojih nas mogu drugi krivo suditi odbijamo svetčano.