DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 376 —


se gusjenica presvuSe, razprostfiu po zraku, koje vjetar na daljna mjesta nosi, te i


ondje ostavljaju posljedice svojega otrova. Ovim načinom trpi ne samo šuma, nego


čovjek i životinje.


Sve do lanjske gc dine bijahu naše šume posve čiste od ove gamadi, a iste godine


u srpnju posjetio ih je gubar iznenada u tolikoj množini, da nebijaše stabla, gdje nije


na stotinu mjestah ostavio svoja jaja.


Ne možemo prorokovati, ali po ovom možemo se ipak nadati do godine i četnjaku


u večoj množini, pa pošto bi proti njemu, kao što sam već spomenuo, bila borba


uzaludna da šumu sačuvamo, moramo nastojati, ako ga bude, očuvati ljude i životinje.


Političke oblasti imale bi svestrano oglasiti to strašilo, te uputiti ljude, da ne


idu u šumu, a ugon marve morao bi se posve zabraniti. Možda ćemo tom prilikom


imati manje brojeva u kaznenom zapisniku.


One, koji bi morali ići u šumu, moramo upozoriti na škodljivost ove gusjenice,


a pošto smo obično daleko od liečničke pomoći, neće biti s gorega, ako spomenemo


obično sredstvo proti njihovom otrovu, što ga preporučuje dr. Ratzeburg.


Dielove tiela, što su izvrženi zraku, treba uljem ili mašćom namazati, jer ovo
štiti proti prašini od gusjeničjih dlaka. Ako gusjenica koga oprlja, tada nastane samo
varjska upala kože. Opasnije je ako ovaj prah ili dlake dodju u gušu, pluća ili u
obće u nutarnjost tiela.


Kod vanjske upale možemo upotriebiti obično sredstvo. Raztopi se kuhinjske soli


u vodi te se ozledjena mjesta time taru, — Isto tako može poslužiti mokraća ili rakija.


Više puta je dostatno, ako se dotična mjesta nataru s uljem ili vrhnjem.


Kod unutarnje upale pomaže ulje, vrhnje i mlieko, jer kada se ovo pije, ublažuje
se tim unutarnja razdražljivost. Bude li pri tom mučno, mora se uzeti što za povraćanje,
za što će biti dovoljno, ako se pije vruće vode pomješane sa raztopljenim maslacem ili
sa tejora od titricc (Camillenthee).


Ako je jaka bol u plući ili u nutarnjosti tiela a nema blizu liečničke pomoći,
postavi se na dotična mjesta 10—"20 pijavica, a kada ove odpaduu, to se ista mjesta
izpiraju vrućom vodom, da krv više ođtiče. Ovo je dobro i za same životinje, a ako
mnoge obole, možemo im slobodno iz koje žile pustiti krv.


Ovako je kuda sam prošao te i kod nas, a sigurno biti će svuda po našoj
domovini, zanimalo bi nas svakako da saznamo, kako i u koliko ? J. S.


Lugarkoj udovici podieljena milostinja. Prošle godine umro je kod otočke
imovne obćine lugar Nikola Jerbić usljed dobljene boljetice u službi, dočim je služio
punih osam godina, nakon jednogodišnjega đopustnoga stanja, ostaviv iza sebe udovu
s petero neobskrbljene điece. Unatoč tomu, što kod pomenute imovne obćine postoji
mirovinska zaklada za lugarsko i pomoćno osoblje; to se udovi rečenoga lugara ipak
nije mogla dopitati po statutih zaklade mirovina, jer joj muž nije služio punih 10
gođinit.


Zastupstvo otočke imovne obćine da ublaži veliku bibdu ove sirotinje, a uzev u
obzir hvalevriedno i u istinu požrtvovno službovanje pokojnoga lugara Jerbića, zaključi
jednoglasno, te votira ostavšoj udovi stalnu milostinju od godišnjih 60 for.


Odnosni zaključak odobrila je i kr. zemalj. vlada obzirom na zbilja važne razloge,
koji u prilog stajaše istomu zaključku. Ovo javljamo imenito s toga, da se uvidi, kako
se zasluge službenika i po smrti na ostavšoj porodici nagradjuju, a u ovom konkretnom
slučaju zaslužuje zastupstvo otočke imavne obćine osobito priznanje.


Ustrojenje novih šumarija. Već odavna pokazala se je nužda, da se kod
otočke imovne obćine ustroje još dvie pomoćne šumarije. Korenička šumarija na pr.
ima obseg od preko 45.000 rali, što je ogromni komplex i reprezentira u drugih
zeraljah šumsko ravnateljstvo s podpunim upravnim aparatom. Kosinjska i otočka šumarija
pako prostiru se tako obsežno, da nije usljed najbolje volje šumarom moguće