DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 374 —


na polja, sigurno u velikom broju, pak de ratari doista znatno štetovati, pređpostavljajud
naime, ako miševa i u ostalih bukovih šumah ima toliko, koliko u ovdješnjih gorah.
Glede prepriečenja ove pošasti morali bi naši gospodari što učiniti. Primjerice navesti
nam je ovdje, da su holandezi prije tri godine potrošili za očuvati svoja polja znatne
svote za trovanje miševa sa strihninom, Nebi li se to sredstvo dalo i kod nas uporaviti ?


Nemogu ovdje prešutiti okolnost, da je trovanje grabežljivaca, naime lisica,
mačakfi, i lasica, u požežkoj županiji baš u prilog došlo razplodjenju miševa. U istinu
težko nam je tajne naravi odkriti, da uspiešno sačuvamo naše šume i polja od pogibelji,
koja jim prieti od vise neprijatelja. Šta je na pr. još u prirodi sakriveno, da naše
vinograde od veoma škodljivo filoksere sačuvamo? Baš to sredstvo možebiti je sasvim
jednostavno, nu čovječji um, koji oriaškim korakom napred ide, nije još nanj nadošao.
iMudrujmo dakle i nadalje na uhar naš i blagostanje domovine. M. E.


Nove žrtve svojega zvanja. Dolazim opet u neugodan položaj, da javim krvav
sukob, nastavSi međju vlastelinskim lugarima i žiteljima, koji se je dne 17. lipnja


t. g. kraj Vočiua dogodio. Čitav taj slučaj desio se na sliedeei način :
Nađšumar vlastelinstva grofa Jankovic´a u Vočinu P, Mehes poslao je dne 16.
ist. mj. u 9 satih na večer oveću noćnu patrolu u vlasteliusku šumu kod sela Popovca
polit, obćine Vočin, da možebiti zatečenu marvu u zabranjenoj šumi zaplieniti i njemu
predati imadu.


Ista patrola sastojala se je iz 4 vlast, lugara i 2 gonida.


Oko polnoei, došavši u gore navedenu šumu, naidje patrola i sbilja na 12 kom.
rogate rnarve, koju su tri pastira čuvala. Patrola htjede marvu ugoniti, al dakako
proti tome bijahu pastiri, koji na oto silnu buku i viku digoše, koja se prometnu u
pi-avi boj i svrši s tim, da je jednom vlastel. lugaru sa sjekirom ruka u pregibu do
kosti nasječena, koji težko ranjen leži, dočim je jednom od seljaka takodjer ruka u
pregibu sa puškoliitcem prebita, drugi od seljaka težko iztučen ostao je na mjestu
ležati, dočim je treći u selo pobjegao, da ostale svoje žitelje na obranu volova pozove.


Napomenut mi je, da se taj čin dogodio oko polnoći, te je bio prvi sukob, kod
kojeg je patrola 3 vola u ovom metežu izgubila, te samo devet, ne u Vočin već u
prvo selo Maciite, koje postrance leži, gonila iz uzroka, da svoj trag zametnu i ondje
d;in dočekaju, te laglje zapljenjenu marvu u Vočin tjerati uzmognu.


Nesluteo ništa zla i da jim ugon tim sigurniji bude, povedoše iz sela Macute
još jednog vlastelinskog lugara sa 2 Ličana, te se sada čitava patrola sastojala iz 5
vlast, lugara i 4 goniča, koji su, kad je sunce izlazilo ovih 9 volova prama Vočinu
tjerali, ne glavnom cestom već su prešli potok Vočinsku te obćinskim putem u Vočin
krenuli.


Kad oni do blizu Vočina dođjoše, skočiše na jednom na patrolu iz raži do 30
sa sjekirami oboružanih seljaka, koji ondje u zasjedi na volove čekahu, te zahtievaše
volove.


Patrolu vodeći nadlugar upozorio je te oružane ljude, neka se mirno razidju, da
oni nesmiju volove izdati, buduć imadu zapovjed, da iste ugoniti moraju, već da vlastnik
istih s njima ide, te će im se uz propisanu odštetu u vlastelinskom dvorcu marva
predati.


Kad seljaci neprestađoše mirovati, izpali nadlugar hitac u zrak, na ovo se počeše
seljaci njemu smijati i razne porugljive rieči nabacivati. Tako se započe drugi krvavi
sukob, koji se u još veći boj zametnu te završi time, da su na mjestu ostala 4 mrtva i
5 što težko što lahko ranjenih, izmedju prvih takodjer i patrolu vodeći nadlugar, i to
od smrtonosnog udarca, koji je isti sa sjekirom u glavu zadobio, te ostavlja mladu
udovicu sa četvero nejake dječice, a od drugih jedan lugar težko ranjen, dočim ostali
svi seljačkom stališu spadaju. Volove au seljaci svojim kucam otjerali. Sudbeno liečničko
povjerenstvo ide 19. lipnja t g. na lice mjesta iz uzroka, jer iz Osieka njeki članovi