DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 373 —
Sitnice.


Materialno stanje lugara kod državne uprave. 1. veljače o. g. stupilo je u
kriepost novo preustrojstvo lugarske službe i imenovani su lugari u pođruCju kr šumskog
ureda u Otofeu, što je takodjer i u šum. listu za mjesec ožujak o. g. priobeeno.


Ovim se pako uslobodjujem u našem cienjenom šumarskom listu odnošaje života
lugara nižih razreda u kratko opisati.
Lugari najnižeg razreda imađu godišnjih 200 for. plaće, i druga odmjerena im
beriva, na koja (beriva) još mnogi po okolnosti i nadoplaćuju.
Od svoje pristojbe imađe on na dan oko 55 novč., te tim uzdržava sebe i svaki
skoro svoju mnogobrojnu obitelj, nabavlja odjeću, oružje i ine potrebode.


Od tih dakle 55 n. na dan nije mu nikako dosta danomice za svoju samu osobu
živeža nabaviti, što u šumii nositi mora, jei-bo prevali neprekidno, osobito u revirima,
navali i kradji izvrženim, svakim danom brda i doline, i tukuć ga nemilost od razpuštena
pučanstva i svakovrstne nepogode zločesta vremena, malaksat ie mu fizične
sile, pak će najzad od slabode negdje zaglaviti ako se nekrepi, a s čim onda da
uzdržava obitelj.


U području kr. šumskog ureda otočkog imade takodjer lugara, koji neposjedujo
nikakvog imetka, niti dapače brazde zemlje; namješten gdje u zabitnom mjestu, djeca
dorasla za školu, te čame gdje u kakovom zakutku na selu, isto u stanu skupa s
obitelju, (jerbo se separatni stanovi ovdje nemogu dobiti) bez škole i crkve, dakle lišena
svake nauke, a s čim poslati ih dalje? Kakova dakle budućnost čeka siromašnog
službenika i njegovu kukavnu obitelj, lahko je pogoditi, a koliko ih je već svoje revno
službovanje glavom platilo.


Mi imademo i dosta naobraženlh lugara, koji su njekoliko razreda realke ili
gymnazije, militarsku školu, domaću ratarnicu u Križevcih i t. d. proučili, a koji su
se sudbinom svojom posvetili šumsko-čuvarskoj službi, dakle su takodjer i u mladosti
dobro odgojeni; a kako taj na toli maloj plaći čami, netreba dalje pitati.


Ovdje možemo punim pravom rabiti poslovicu „Homo sine pecunia imago mortis"
a padne li čovjek u ovakav položaj, podvojiti je, da će svojoj dužnosti odgovarati moći.


Onaj pako, koji se po naravi neđa svladati i nemože priviknuti na oskudicu, zna
se što radi, pravi dugove, te će nemoguć vjerovnike izplaćivati, od istih biti i najnuždnijih
predmeta lišen, a djeca će mu bojati se najvećom sirotinjom postati.


Ovo njekoliko redaka iznosim braći lugarom, koliko da ih utješim, toliko neka
čamo do boljega, a drugo nepreostaje nego „strecke đich naeh đer Dečke". U ostalom
molimo boga svi skupa, da nam uzdrži našeg predstojnika kralj, ravnatelja šuma
gosp. M. Dursta zdrava i živa, koji će nas svojom obće poznatom pravednošću i
očinskom brigom češćim promaknućem usrećiti; a mi ćemo takodjer i za našega sadanjeg
upravitelja kr. šuraarnika gosp. Franju Pischbaoha boga moliti, koji će svojom strogošću,
bistrim umom i oštrim okom po zasluzi pojedinca jur predložiti znati, bog ga dakle uzdržao
kao šefa kr. šumskog ureda u Otočcu mnogo godina. Dakle braćo pokažimo se vjerni
i odani i našim službovanjem zaslužni njihove osobite milosti, te ćemo prije doći do
žudjenog cilja. . . . ć.


Njeke viesti iz požežke okolice. Javiti nam je, da jo cvietaaje i zametak
pio Ja već dovršen na svih vrstih drveća izim kestenika, te akoprem se je resanje
pokazalo veoma povoljnim, to se ipak usljed česte i jake kiše samo srednjem prirodu
ovogodišnje žirovine nadati možemo. Ostane li liepo i povoljno vrieme, biti će šumski
plod krupan a prirast na drvu osobito dobar.


Jesenske i prolietne šumske kulture od žira, kestena i orahi u istra lati će po
svoj prilici od miševa, osobito one, koje blizu bukvika leže.
Na poljih, pašnjacih i u hrasticih neima miševa, ali u bukvić h sve vrvi od toga
glodavca. Ako ga neutamani hladna kiša, preseliti će se taj nemili gost iz bukvika