DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 372 —


1. U šumariji Oguli n sjekoređ I, III i II s 4.450 m´ bukovine za tehničku
porabu po 2 for. 10 nč., izklična ciena 9.345 for. i 8.400 prostor, met. bukovine
za ogrjev po 20 i 25 nč. izklična ciena 1.765 for.; nadalje sjekoređ IV s 2.100 m´^
jelovine i omorikovine za tehničku porabu po 2 for. 66 nč., izklična ciena 5.586 f.,
2.380 m´ bukovine za tehn. porabu po 1 for. 60 nč., izklična ciena 3.808 for., nadalje
3.580 prostor, met. bukovine za ogrjev po 30 nč., izklična ciena 1.074 for.
2. U šumariji Beg o vorazđo l j e sjekoređ II. s 10.000 prostor, met. bukov,
za ogrjev po 25 nč., izklična ciena 2.500 for.
3. U šumariji Nov i u Vinodol u sjekoređ: za Strilež i Veli Laz ter Smoluik
s 1.000 m´ jelovine i omorikovine za tehn. porabu po 3 for., izklična ciena 3.000 f.,
300 m´ bukovine za tehn. porabu po 1 for. 80 no., izklična ciena 540 for. i 3.000
prostor, met. bukovine za ogrjev po 59 nč., izklična ciena 1.7 70 for.
4. U šumariji Fužin e sjekoređ: Sjeverni Bitoraj s 1.000 prostor met bukovine
za ogrjev po 40 nč., izklična ciena 400 for.
5. U šumariji Lokv e sjekoređ: Lug i Debeli Vrh, Za Gradinom, Bunarska
Kosa, za i pod Glavicom ter Široka Draga s 1.800 m^ jelovine i omorikovine za teh.
porabu po 3 for., izklična ciena 5.400 for. i 3.300 prostor, met. bukovine za ogrjev
po 60 i 20 nč., izklična ciena 1.260 for. ; ter napokon
6. u
šumariji Ravnagor a sjekoređ: Zapadni i Iztočni Strfić i Oštri Vrh s 5.500
prostor,
met, bukovine za ogrjev po 20 i 25 nč., izklična ciena 1.575 for,
U svemu stigoše samo tri ponude, a to su:


1. Ponuda A. Bačića iz Rieke za jelovinu i omorikovinu, nalazeću se u drvosjeku
„Za Gradinom, Bunarska Kosa, za i pod Glavicom, Široka draga" kr. šumarije
u Lokvah uz cienu od 2 for. 5 nC, napram izkličnoj cieni od 3 for. po m^;
2. ponuda Matije Kratofila u družtvu sa Jačom i Mijom Mancem, Petrom Mara-
vićem i Savom Mrvošem iz Vrbovskog, odnosno Gomirja, za tehničke svrhe sposobnu
bukovinu, nalazežu se u spojenih drvosjecih sjekoreda I i III kr. ogulinske šumarije
uz cienu od 2 for, 11 nč., napram izkličnoj cieni od 2 for. 10 n. po m** i napokon
3. ponuda Mikole Tatalovic´a iz Ogulina za jelovinu i omorikovinu, opredieljenu
za sječu u drvosjeku sjekoreda IV, okružja III kr. ogulinske šumarije uz cienu od 2 f.
napram izkličnoj cieni od 2 for. 66 nč, po m´.
Od tih ponuda prihvaćena je samo ona pod točkom 2 naznačena, dočim su druge
dvje zabačene.


Osobne viesti.


Imenovanje. U statusu činovnika imovnih občina imenovani su kod otočke


imovne obdine: Mirk o Lepuši ć obćinski šumar kot. oblasti novoraarovske u Gor


njoj Eieki, kot. šumarom sa sjedištem u Perušiću, te šumarski vježbenici Andrij a


pl, Hranilović i Ladislav Adamek privrem. šumskimi pristavi pomoćnih šuma


rija, prvi sa sjedištem u Krasnu, a potonji sa sjedištem u Zavalju


Vili m Werne r bivši kr. šumarski proejeubeni povjerenik kod kr. zemaljarin


sko-katastralnog okružja u Zagrebu imenovan je šumarnikom kod grofa Zabeo na ima


nju Faal kod Maribora u Štajerskoj


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, uvrstila je u smislu § 3. vla


dine normativne naredbe od 18. listopada 1886. broj 33094. mjesto umrvšega člana


državno-šumarskog izpitnoga povjerenstva, Antuna Brosiga, u imenik članova pomenutog


izpitnog povjerenstva Maks u Prokioa , šumarnika imovne obćine petrovaradinske.


Umirovljen. Kr. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo, obrt i trgovinu stavilo je


1. srpnja t. g. kr. nađšumarnika Jul i j a Anderk u u privremeno stanje mira sa
sjedištem u Beču,