DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 370 —


Ta okolnost jest i glavni razlog, što se pašarina uvesti mora, jer će ista biti
jedini prihod obćinske imovine.


Isto tako je´st kriva činjenica, navod utoka, da sve žiteljstvo mora pašu kod
bivše gospoštije kupovati, jer ista naSelno ne dozvoljuje pašu u svojih šuma, već ju
dozvoljuje samo izuimuo za njeka sela, kojim su segregacijom đopitani pašnjaci višu
odalečeni.


Usljeđ faktičnog posjeda i uživanja, osobito za pašu uporsbivih površina, nema
dakle govora o kakovoj nepravdi uvedenja pašarine.


Isto tako kao u obc´ini Brod, ne može ni u obćini Skrad na uvedenje pašarine
uplivati okolnost, da segregirane površine nisu formalno obćiaam predane, jer opet
urbarialne obćine, koje spadaju pod upravnu obćinu Skrad, posjeduju faktično 3562
rala 81 j^j" šume i pašnjaka, od kojih je preko 3000 rali pašnjaka i ne zagajenih
sitnih šuma.


Sto njekoja sela nemaju na blizu obć. pašnjaka, nego pasu svoje blago iznimno
u šuiiiah bivše gospoštije, ne može imati upliva na uvedenje pašarine, jer će pašarinu
plaćati samo oni, koji obćinske pašnjake zbilja upotrebljuju.


Iz dosele iztaknutog proizlazi jasno, da se na činjenice navedene u utocih rečenih
obć. zaf:lupstva, jer ne odgovaraju istini, obzira uzeti ne može, te da je uvedenje
pašarinske pristojbe posve opravdano i skroz pravedno.


Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast, da što brže izda shodne odredbe glede
uvedenja pašarinske pristojbe, te ovu riešitbu priobći obć. poglavarstvu Delnice, Brod
i Skrad s dodatkom, da proti istoj imaju u roku od 14. dana pravo utoka na visoku
kr. zemaljsku vladu.


Za uredjenje pašarinskog prihoda izdaje se toj kr. kotarskoj oblasti za ravnanje
pri njenom prvomolbenom uredovanju sliedeći


Naputak.


1. Koncem veljače svake godine proglasit će kr. kotarska oblast, da svatko, tko
želi pašu na posjedu svoje imovne obćine upotrebljavati, to uz uplatu pod toč. 2. naznačenih
pristojba, najkašiije do 1. svibnja kod svog obć. poglavarstva prijaviti ima.
Obć. poglavarstvo neka taj oglas kroz tri nedelje svestrano područnomu žiteljstvu
proglasi.


2. Pašarinska pristojba mogla bi iznositi:
a) za urbarialce:


od kopitara ili komada rogate marve 50 nvč.


od nedoraslog komada 25 „


od jedne ovce 10 „


Budući da ima u obć. Delnice mnogo privatnih pašnjaka (786 rali) tako, da na


obć. pašnjacih pase većinom marva samo siromašnijega žiteljstva, to bi se mogla za


rečenu obćinu ustanoviti posebna ciena i to:


od kopitara ili komada rogate marve 30 nvč.


od nedoraslog komada 15 „


za jednu ovcu ^ »


b) Za neurbarialce trebalo bi zaračunavati dvostruke goi-e naznačene pristojbe.


3. Rečene pristojbe primaju obć. poglavarstva po .,Uplatnom zapisniku" za svaku
područnu urbarialnu obćinu, i to za urbarialce i neurbarialce naposeb, o čem izdavaju
odvitom zapisniku „potvrdu uplate".
Ovi izrezci (potvrde uplate) vriede kao izkaznice za ugon na pašu samo do


15. lipnja, dočim za izkaznicu do konca godine služe posebne „Paševne doznačnice".
(Vidi točku 6. naputka).
Spomenute posebne paševne doznačnice nuždne su, jer izrezci (potvrde uplate)
„uplatnog zapisnika" ne mogu obsegom i čvrstoćom biti takovi, da bi ciele godine kao