DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 365 —


Ovdje bi si šumar velike zasluge stekao, kad bi proučio svestrano, koje
je vrieme ovdje najpriličnije za presadbu pojedinih vrsti presadnica, da li
proljeće ili jesen. Mlađa biljčica odviše je izvržena ljeti sunčanom garu, pa
toga radi ginu i slabe mnoge kulture na eksponiranih mjestih.


Toliko za sada iz ovih krajeva. To su naše jadikovke. Težak je položaj
naš. Šumar napreže sve, što je u moći njegovoj, na njemu ne će ostati grieh,
ako na gore podje. Čvrsta volja šumara, lugara i oblasti može ublažit tu nevolju,
jer pravo se kaže: kad se srodna srca slože, i olovo plivat može.


Neka dakle rodoljubno šumarsko srce ovu nevolju s požrtvovanjem primi
na znanje, kad mu ju je već sudba dosudila, — dok na bolje krene. Ne
gubimo nade.


0 načinih, kako pojedine kulture ovdje napreduju, pa kako se s trgovačkoobrtnoga
gledišta uporabljuje šumsko dobro i unovčuje, opisati ću u drugom
svezku. ako mi se ustupi mjesta u stupcih našega družtvenoga lista.


A. Hr.
LZST.A.K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora našega družtva obđižavana je dne 13. svpnja


t. g. u družtveiiih piostorijah pod predsjedanjem p. n, g. M. Dursta, a u prisutnosti
gg. odborskih članova : J. Ettingera, F. Kesterčanka, I. Kolara, A. Soretića i M.
Vrbanića. Nakon ovjerovljenja zapisnika prediduee odborske sjednice od 21 . svibnja
t. g. prešlo se je na razpravu predmeta, stavljenih na dnevi red. Medju ostalimi
predmeti bje u pretres uzet poziv budimpeštanskog ugarskoga centralnoga odbora, koji
se je ustrojio u svrhu priredjenja izložbe zemalja krune sv. Stjepana, da sudjeluje
prigodom god. 1890. u Beču obdržavati se imajuce obde šumarsko-gospodarske izložbe,
te koji poziv je odpisom visoke kralj, zemalj. vlade odboru našega družtva dostavljen.
Nakon svestranoga dogovora bude jednoglasno priznano, da če upitna izložba
biti od velike važnosti koli za naše gospodare, toli i za šumoposjednike. U tom pogledu
ustanovljen je u načelu modus, po kojem bi i naše družtvo, reprezentirano po
svojem predsjedniku i tajniku, daljne u pogledu priredjenja spomenute izložbe upriličiti
i iifanarifi imalo, ter je podjeduo u tom smjeru posebna predstavka na visoku kralj,
zemaljsku vladu upravljena.


Nakon razprave još njekih drugih družtvenjh predmeta bude sjednica zaključena.


češko šumarsko družtvo pozvalo je naše družtvo na svoju 41. glavnu skupštinu,
koja će se dne 5., 6. i 7. kolovoza t. g. obdržavati u kralj, gradu Pisku podjeJno
s ekskurzijom u šume, spadajuće istom građu, priposlav i program za tu skupštinu.
Suded po samom programu, biti će upitna skupština osobito znnimiva. Naše družtvo će
u svoje ime brzojavnim putem na dan glavne skupštine češko šumnrsko družtvo srdačno
pozdraviti i čestitati mu najbolji uspieh!


25