DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 360 —


Šumarsko pomoćno osoblje stvara škola, današnji državni izpiti pod


nipošto ne!


Mi smo na razkršću dakle, ili da krenemo uzoranom našom stazom napredka


napried, ili natražke: danas bo stanke nigdje ne ima. Šta hasne vojskovodje i


častnici u boju, ako vojska nije ohrabrena, podučena za bitku i nezna za što


gine? Tuj je nesigurna pobjeda, prvi čvrsti juriš — razbijena vojska.


Lugarnica naša ima tu našu četu — pomoćno strukovno osoblje —


vježbati i jačati.


Naše šuraište zahvaća veliki prostor od 2.650.000 jutara, veliko blago


dakle — počiva na trošnih temeljih. Računamo li samo popriečno na svakih


1000 jutara po jednog lugara — evo četo od 2650 glava, čete, sa kojom nam


e upravljati i biti se. Od te čete ovisi naš napredak, naša strukovna pobjeda.


Ako računamo, da kroz neznanje, nespretnost i neukost lugarstva samo
godimiae po jutru šumsko dobro za 1 nvč. štete trpi, evo nam štete i gubitka
od 26.500 for. godišnjih. Uzeta je tu u račun neukost sa 1 nvč. po jutru!
No tko znade skupocjene poslove, što ih lugar u šumi dnevice obavlja, pa
ako je taj lugar stručno nevješt i neuk, tad i čitava jutra stradaju. — Evo
nam onda crnih brojaka. Mjesto toliko štete, naše lugarstvo moralo bi nam
najmanje toliko sigurne koristi jamčiti. A stokratno veću korist pako davat će
nam u svakom smislu samo strukovno naobraženo, učeno i priučeno lugarstvo


— a to stvara škola. Mislim zato, da nisam preuranio, a opet niti zakasnio,
što sam timi redci htio svratiti pozornost štovanih drugova stručara na naše
pomoćno šumarsko osoblje. To je pitanje dozrelo, pa uprimo se samo čvrsto,
veselit ćemo se plodu našemu. Bit će dosta cienjenih drugova, koji predobro
znadu iz prakse, kolike potežkoće imamo kroz manjkavo naše lugarstvo, a koji
će prisustvovati šumarskoj glavnoj skupštini, neka dakle potaknu to pitanje.
Naši susjedi davno već to pitanje riešiše; — sliedimo ih I
Bilo nam sretno !
Gdje i kako, kojimi sredstvi da se podigne i uzdržava lugarnica, pi´cpuštam
cie njenim drugovom na razsudbu i razmišljanje.
Ako budem dospio izjavit ću o tom dogodice nemjerodavno svoje miiieuje.


A. llr.
Moguće je Kras pošumiti.


G. dr. E. Kramer u svojoj razpravici u posljednjem šumar, listu br. 2uztvrdio
je ne sa šumarskog, već, kako spominje, iz historičko - geologičkoga
gledišta, da se Kras sastojeć se iz pustih goleti čistoga vapnenca, koji da nikako
sprhnuti ne može, a bez dovoljne primjese gline nema kulturnoga tla, pošumiti
nemože i ne će — al je ipak u uvodu iztaknuo, da on pod goleću razumjeva
pusti, neplodni (sterilno) Kras, gdje je čist vapnenac ili posve malo zemljom
pokriven.