DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1889. God. XIII.


Preustrojstvo institucije krajiši

Sadanja perioda našeg zakonodavnog tiela visokog sabora, imade medju
ostalimi zakonskimi osnovami zadaću, razpraviti i onu o šumskoj upravnoj grani.


Pošto ta perioda saborska traje još samo tri godine, to se je davna želja
i potreba o uredjenju šumarske struke sada primakla; pa s toga sudimo, di
neće biti suvišno, ako to velevažno pitanje prije u šumarskih krugovih proučimo
i svestrano pretresemo, kao što će se sličnim nacrtom osnove glede
uredjenja šumarske službe u obćinah starog provinciala i političke uprave, imati
prilike baviti ovogodišnja glavna, u Osiek sazvana, šumarska skupština.


U to ime predajemo obe osnove javnosti, toplom preporukom, da one kod
naših drugova nadju zanimanja i vriednog uvaženja, kako bi složnimi silami već
jednom došli do pravog sustavnog uredjenja naših šumarskih odnošaja, na kojem
naša zelena struka u zemlji sada po dosta oskudjeva.


Nacrt osnove zakona o upravi i gospodarenju šuma, izlučenih zakonom od


8. lipnja 1871. obćinam u bivšoj hrvatsko-slavonskoj vojnoj Krajini.
I. Obćenite ustanove.
§ 1


Šume zakonom od 8. lipnja 1871. ob odkupu šumskih služnostih u bivšoj
hrvatsko - slavonskoj vojnoj Krajini krajiškomu jiučanstvu izlučene, smatraju se
kao nerazdjelivo zajedničko narodno dobro, obterećeno služnosti po naputku A.
zakona od 11. srpnja 1881. ušumljenih pravoužitnika, kojih selištna izmjera u
jur sastavljenom katastru zajamčena, ovim zakonom ostaje netaknuta.


* Predstojeće nacrte dobismo od jednoga člana našega družtva, koji ved dulje
vremena služi kod jedne od područnih imovnih obeina, ter smo od istog zamoljeni, da
upitne nacrte u našem družtvenom organu u cielom sadržaju otisnemo s nakanom, da
se i s drugih stručarskih strana čuje mnienje o pomenutih osnovali. To činimo drage;
volje već u interesu naše velevažne struke, koju u svakom pogledu svojski podupirati
i unapredjivati moramo ! Uredničtvo.
23