DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 358 —


žrlvami i obće koristnimi zakonskimi uredbami čitavo šumarenje đovadjati u
sklai, koji uvjetuje današnja šumarska znanost.


Zemlje podižu šuniarsko-strukovne zavode i učilišta, šumarsko-znanstvena
pokušališta, organiziraju uprave oko pošumljivanja goljetih, subvencioniraju
šumarska družtva i t. d. — Sve je to znak, da je bivstvovanje šuma danas
dnevno pitanje po narode i države.


Kod nas u domovini mšoj ako i možemo s veseljem konštatovati brigu i
podporu zemlje, moramo ipak opaziti, da se je tek oko racionalnoga šumskoga
gospodarenja i šumoznanstva pred jedva dva tri zadnja desetgodišta začelo sustavno
i odlučno raditi, docira ostale zemlje davno nas na putu tomu pretekoše;
mi zaostasmo u sustavnom tom razvitku dosta za njima.


Zemlja naša podigla je doduše šumarski dom znanosti u Križevcih, no
proti njemu se stručnjaci i odlični zvaničnici neprijazni pokazuju, budući da ne
predmnievaju u organizaciji njegovoj za današnje doba onaj bitni uslov za naš
budući šumarski pomladak, za koji ga je baš zemlja postavila. Prelazimo to
pitanje sada, dosta se o njem govorilo, nama je samo sada iztaknuti, da ima
u našoj zemlji volje i snage, da se šumarsko gospodarenje radikalno organizuje.
To pregnuće izgladit će već i te opažene manjkavosti rečenoga zavoda.


Državna vlast u otčinskoj svojoj brizi, stegla je sve šumoposjednike pod
svoju nadzornu moć; znak, da znade dobro svoju važnu zadaću za obće dobro.
Ona se pobrinula, da šumari budu dorasli svojoj zadaći. To je bilo nuždno
tim više, čim imamo više šumišta, koja neposredno ne podpadaju pod državno
dobro. Jedinstvena stega samo kadra je uzdržati one probitke, što ih imadu i
moraju sva šumišta koje zemlje pružati narodu.


Državi s toga dajmo široko i otvoreno polje nadzora osobito ondje, gdje
privatni šumski posjed nadmašuje ili usporedno stoji sa državnim, jer osobito
takav posjed može priečiti jedinstvenu onu obće koristnu svrhu. I kod nas se
s toga zaštićuje šumogojstvo čvrstim zakonom. Pa ako se i opaža u njem, što
današnjim okolnostim šuraogojstva podpunoma ne odgovara, imajmo nade, da će
novi zakon jedinstveni procvat šumogojstva korienito podići.


Naše šumarsko družtvo a i pojedini vriedni stručari uvidjajući, da se u
domovini jedinstvenost šumogojstva i šumarstva ne može plodonosno upriličiti,
ako nije šumska uprava u zemlji u njekom sredotočju, nisu propustili podići
svoj glas i zahtievati organizaciju zemaljske šumarske uprave. I danas mi jošte
neimamo u čitavoj domovini prilagodjene centralne šumarske uprave.


Hvala bogu, vriedni stručari sakupljeni na ovogodišnjoj glavnoj šumarskoj
skupštini, rezolucijom svojom doskočit će i toj manjkavosti i svladati sve zapreke,
koje dosadašnjoj šumar, upravi u jedinstvenosti na putu stoje.


Brižna naša visoka vlada podigla je i škola, koje drvarsku raznu industriju
u zemlji podpomažu i razvijaju. To su naime drvorezbarske i košaračke Škole,
podignute u najnovije vrieme.


Sve do sada navedeno konstatuje napredovanje naše na polju domaćega
šumarstva.