DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 357 —


3200—3600 jasenika zarezati. Isto stablo može se 12—20 godina upotrebljivati,
a svaka godine mora se prigotoviti novi zarez. Nakon toga vremena prestane
sok curiti, a stablo se mora posjeći, da se opet pomladi.


Takovo je drvo veoma prikladno za raznu domaću industriju, jer poradi
izcjedjenoga soka postaje drvo gušće, čvršće i osobito elastično. Nakon 4—5
godine može se iznova mana proizvadjati iz mladih izboja, koji su već 6-7
ctm. debeli.


Roneća mona t. j . onaj sok, koji osobito iz prvih zarezina drvlja mnogo
iztiče, sabira se u Siciliji pomoću trieska u lišće biline, koja ondje u svakom
jaseniku razleće i koja se zove „iico d´indra" (Cactus opantia). Ovo lišće je
debelo i šuplje.


Mana sabira se od 10 do 10 dana, izuzani kišovito vrieme, te se stavlja
odmah u drvene škatulice i suši na suncu. Po tom se prebira i prehrana slaže
u tanke daščane škrinjice i šalje u trgovinu.


U trgovini prodaje se obično mana uz ove ciene po bečkom centu:


cievna mana (Cenellata) za 250—270 for.


kršna „ (Rottame) „ 135 —IGO for.


roneća „ (Geraci) „ 83—115 for.


III. Proizvađjauje mastića (Mastix).
Nadalje dalo bi se po mojem nemjerodavnom mnienju u našem primorskom
krasu uspješno uzgajati grmlje „Jude" Trišlja — Pistacia lentiscus), koja je
svuda po kraškim branjevinam razsirena.


Iz ove vrsti drveća proizvadja se na grčkih otocih, osobito na Chios-u
u trgovini poznata smola ,Mastix" To je kristalizirani smolasti sok, što curi
iz ozledjenih debala i grana Jude i na zraku otvrdne. Rabi osobito u Ijekarstvu,
i za proizvod raznih i)redmeta toilette za gospodje, a plaća se 4´/2—0 for.
po kilogr.


Kod proizvadjanja te skupocjene smole postupa se posve onako, kako je
gore opisano za proizvadjanje mane.


Jedno odraslo stabalce daje na godinu 4 — 5 kila smole. Bolja vrst mastića
jest zrnasta, većinom kolik grašak velika, žutkasta, prozirna, krhka; na prelomu
je kano staklo svietla i prozirna. M. pl. B.


Naše iugarstvo.


Danas, gdje se je posvuda u čitavom svietu uvidjela zadaća šuma i šuniogojstva,
radi činjenica, s kojih je obstanak šuma u pogledu narodno-gospodarstvenom
za svaki narod i državu bitno pitanje, začele su državne vlasti velikimj