DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 356 —


Nadalje se upotrebljuju i krupnije grančice kao i korenje pod imenom,
„legno giallo" za bojadisanje finijega sukna.


U našem Primorju je proizvadjanje rujevlne u zadnjih godina veoma neznatno,
prem da bi mogla biti izdašno vrelo privrede za ondješnje siromašno
žiteljstvo.


Pred malo godina davale su obćine pobiranje rujeva lišća u zakup. Naravno
je bilo, da dotični zakupnici nisu marili za racionalni postupak, već su
nastojali, da se što izdašnije okoriste.


Tim bezumnim postupkom naneseno je mnogo štete, te će trebati jošter
nekoliko godina, dok se taj toli koristan grm opet oporavi.


Iza predstavke trgovačko-obrtničke komore u Senju izdala je visoka kr.
zemaljska vlada odj. za iinut. poslove naredbu od 6. kolovoza 1886. br. 30828.
te je uživanje rujevine dozvoljeno i donekle uređjeno.


Dopušteno je pobiranje rujevoga lišća obćinam samo u vlastitoj režiji,
i to svake druge godine, nakon 15. srpnja t. j . kad mladi izboji podpuno
odrvene.


II. Proizvadjanje mane.
Mana, koja se u bibliji spominje, da je služila iz Egipta izseljenini Izraelićanom
u arabskoj pustinji za hranu, jest sladorasti sok, koji curi iz grančica
grmića Tamaxi s gallic a manifera, jedne vrsti mariške, poslije uboda jedne
vrsti Coccus-a. Taj se sok na zraku posuši.


Takova mana proizvadja se uspješno takodjer iz crnoga jasena, osobito
pak iz cvietnoga jasena (Ornus europaea), a ova vrst drveća na našem krasu
veoma dobro uspjeva.


Mana služi različito u Ijekarstvu, u teknici za bojadisanje i priredjivanje
sukna i svile, a nalazi se u njoj jedna vrst sladora zvana Mannit (70—80"/o),
iz kojega se priredjuje takozvani Nitromannit (praskavi manit.)


Za proizvadjanje mane imađe u pokrajini Palermo (Siciliji) do 2705 hektara
jasenika, a prodaje se jedan kg. cievne mane (m. canellata) za 7-1 2
lira (a 40 nov.); kršne mane (m. comunis) 5.65—7 lira.


U razdobju od godine 1886 — 1888. prodano je u Palernu poprječno svake
godine 50.000 kile cievne, a 80.500 kila ostale mane za svotu od prilike


500.428 for. a. vr.
Cievna mana kristalizira se odmah na zarezinah, a kršna mana zove se
ona, koja se odkrši i zaostaje od pobrane cievne mane na okrajcib zarezinah
i u dubinah debla.


Jasenici uzgajaju se u Siciliji kao nizke šume. Porabna doba je obično
20 god. Čim je sastojina 8—10 god. stara, počimlje zarezivanje kore radi
proizvadjanja mane. Kod toga posla postupa se kao kod proizvadjanja smole u
šumah crnoga bora (Pinus aust). Zarezuje se osobito oštrom spravom koso
j to koncem ili u prvoj polovici mjeseca lipnja. Vrstan zarezivač može na dan