DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 350 —


Ovaj po šumu štetni leptir daleko je po svojoj gusjenici u našoj domo


vini veću štetu nanesao, nego je to kadra učiniti vinogradarom filoksf ra ili


vinska medljika.


Gubarova gusjenica obrstila je lišće do gola, po svih podravskih i po


savskih šumah, lišivši ovako drveće onoga stroja, knji glavno hranivo upodablja


stablu i plodu. Naravno je, da možemo i prirast obrštenoj šumi u razdobju,


dok gola stoji, označiti ništicom, a plodorod t j. žirovina sva


kako je ništica.


(Ova bi godina vrlo prikladna bila zato, da se ustanovi gubitak prirasta


poradi pomanjkanja lišća!)


Prema do sada tumačenim pojavima u prirodi mogli bismo s pomoću


meteorologičkih podataka doći i do zaključka, zašto je upravo godina 1888/9.


obilnom bukvicom urodila, jer znamo da upravo bukvica leži iznad 150 metara


relativne visine. S toga su nam i šumski miševi na miliarde eto proljetos


urodili, a možemo u tom naći i razlog, zašto nam gubareva gusjenica ne do


dijavaše ove godine u lužnjacih, kitnjacih i gradjenicih . , ., koji zauzeše šu


mišta iznad 200—300 metara absolutne visine.


Mi u tih položajih i vrstih hrastovih šuma nalazimo ćak do najvećih


vrhunaca gubarevu gusjenicu n. pr. na vrh Kapovca, Psunja, Fruške gore.


Bila, Garića, Sljemena i Kalnika, al samo toliko, da nam na plodorod ne će


štetno uplivati. No čudnovato je, da tu gusjenicu i ovdje tim rjedje nalazimo,


čim su položaji šumišta viši ili još točnije označeno:


„Gdje je ovogodišnja proizvodnja šumišta obilnija, ondje i veći broj gu


bareve gusjenice nalazimo."


Vračajuć se sada na moj naslov zaključujem, da će nam u Hrvatskoj i
Slavoniji za žirenje preostati samo hrastove šume (bukvice ne ima nigdje) u
požeškoj dolini izmedju Dila — Krndije — Psunja i Papuka, nešto izpod Fruške
gore, izpod Psunja, te izpod Bila od Slatine do Koprivnice; nadalje i/pod
Garić-vrha, Sljemena i Kalnika ili ako to u površju označimo, circa 150—200000
jutara, a po jutru prema bonitetu, nadajmo se dohodku od 2 — 8 hektolitra
(reducirano jutro na čisti hrastik i sklop l´O).


U razdobju, kad sam ovaj člančić sastavio, počeo je osobito cerov žir
opadati, pa nješto manje kitnjakov i gradjenov žir, a najmanje lužnjakov i to
u požežkoj županiji, svakako poradi velike sunčane pripeke, koja već mjesec
dana iza vlažnog proljeća abnormalno tlo suši, a i jednom jakom hladnom kišom
je to pospješeno bilo.


Mi smo šumari riedko kada polučili odštetu za žirovinu po 1 hektolitru
više od 10 — 50 novčića; prem da znamj, da se efektivna vriednost hr.miva
napram raži, računa kao 0´4: 1-0 i da bi nam se po ovom računu tek tada
žirovina razmjerno naprotiv ratarskom proizvodu pravedno odštetila, kada bi
nam užirena svinja odplatila 1 hektolitar sa 1 —1"50 for.