DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Preustrojstvo institucije krajiških imovnih obćina ,. 333
Žirovina i prodaja svinja u god. 1889./90 Piše M. Kadoševi^ 349
ŠumsJci paviljon na svjetskoj iglošbi u Parizu. Svršetak 351
Kako da se nabave nova vrela privrede sa žiteljstvo hrvatskoga Primorja? 355
Naše lugarstvo 357
Moguće je Kras pošumiti 360
Pismo ispod Velebita 362
TAstak. Družtven e viesti : Sjednica upi-avljajudeg odbora našega družtva.


— Cesko šumarsko družtvo 365
Zakoni i normativne naredbe: Odredba kr. kotar, oblasti u Jaski
od 13. lipnja t. g. broj 3604 glede taraanenja škodljivih zareznika.


— Odredba kr. županij. oblasti u Ogulinu od 30. prosinca 1888.
broj 4894 glede uredjenja pašarinske pristojbe 366
Sa drvarskog tržišta: Prodaja drvlja iz državnih šuma 371
Osobne viesti; Imenovanje. — Umirovljen 372
Sitnice : Materialno stanje lugara kod državne uprave. — Njeke viesti
iz požeške okolice. — Nove žrtve svojega zvanja. — Gusjenice u
šumah petrovaradinske imovne obćine. — Lugarskoj udovici podieljena
milostinja. — Ustrojenje novih šumarija. — škvrlj kriješvar.
— 0 stanju šuma u sjevero-američkih sjedinjenih državah, —
Piscu članka: „Bilježke s izložbe" 373
Oglas dražbe. — Osiečka okružna izložba — Šumarski
pristav. — Dopisnica uredničtva- 379