DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 349 —


Zaključujuć ovo kratko obrazloženje želimo, da nacrt osnove nadje uvaženog
odziva i kritike u našoj zemlji, te da kod preustrojstva šumarske struke
posluži mjerilom, a mi ćemo svakoj točki ustanove sa svakog gledišta obširnijeg
razlaganja, crpljena mnogogodišnjim izkustvom na istinitih činjenicah, u svako
doba rado pružiti.


Žirovina i prodaja svinja u god. I889|90.


Oborine meteorologične kao snieg, kiša, tuča, grašica i rosa izvanredno
djeluju na organičnu produkciju i raztvaranje tla u hranive čestice, zato i
jesu već do danas višegodišnji podatci meteorologičkih promatranja šumaru i
gospodaru od velike koristi, a vidit ćemo i po samu trgovinu.


Velike gromade sniega u planinah reguliraju tečajem proljeća i ljeta:
kiše, tuče, grašice i rose i mi već po tom izvjestno nagadjamo, da će iza
mnogoga sniega u ravnicah i dolinah ijrevlažno biti i da će u najnižjih Uvađah,
jer su premokre i prehladne, malo siena uroditi, a obratno na uzvišenijih
sienokošah


Iza ovakove zime veselit će se dakle prihodu siena goranin, a stanovnik
ravnice će kuburiti.


Oranice na brežuljcih ili propustnom pjeskovitom tlu dobro će radjati,
al će naopako proći onaj gospodar, koji je takve godine zasadio n. pr. krumpir
u ravnom položaju ili nepropustnom žilavom tlu — već prije dozrelosti će
trunuti.


Šumar imati će tim veći prirast drva, pa i ploda, što je jedno od drugog
ovisno, a tako isto i voćar u godini iza velikoga sniega, čim su njegove sastojine
na sušem tlu, bilo to poradi položaja ili sastavine tla, a po tom i
obratno.


Znamo pak, da su šume vazda iza krčenja ratara ostajale na nepristupnijih
i višjih položajih i s toga možemo zaključiti, da je poprječno šumski prirast
i plodorod upravo one godine najveći, kada gospodar (ratar) o prevelikoj vlagi
govori.


Zima g. 1888/9. bila je po ratara vrlo povoljna, što nam dokazuju dovoljne
proljetne, pa evo i ljetne kiše s ostalimi oborinami, a i sve
one šume, koje leže izpod 150—200 metara relativne visine, imati će ove
godine eminentan prirast drva i ploda, a koje više leže, tek poprječno onaj
godišnji dohodak, kako to u srednjih godinah nalazimo.


Priroda stvorila je zakon, da je u dotičnoj godini i životinjski razvitak
mnogobrojniji, čim je obilniji vegetabilni proizvod, pa zato nam je i ova godina
izim ostalih kukaca, leptira, miševa, zečeva, trćaka itd. i nemilu životinjicu


t.
j . gubara u neizmjernom broju donijela.
24
^/:- ^^


-^ -J/T