DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 347 —


vesticije u tako pogodnoj mjeri, kakove izuzam krajiške investicioiialne zaklade
nijedna institucija u kraljevini našoj, pa i u cieloj monarkiji pružati
ne može.


Ne samo što ta zemaljska institucija već imađe znatnih gotovih glavnica,
već kod nje u šumah leži još sila sada mrtvog kapitala, što će s razvitkom industrije
i potražbom za liesom naći vazda dobru prodju na svjetskih trži"tili.


Kod svakog preustrojstva dolazi u prvom redu pitanje pokrića i shoduost
uredjenja. Vidimo ujedno, da moderne uprave raznih struka, ako ne najpovoljniji
uvjet glede pokrića, to ipak usredotočenjem višjih vlasti poboljšanje
uprave postizavaju.


Ugodno nam je s toga iztaknuti, da su kod institucije zemaljske imovne
obćine oba ta uvjeta tako povoljna, da se već povoljnijimi pomisliti ne dadu.


Jedinim ujednostručenjem autonomije i usredotočenjem uprave pokazuje
se tuj prama sadanjem izdatku prištednja od godišnjih 40.000 for., prem činovničtvo
sadanjeg stanja u glavnom ovim preustrojstvom nije ni malo reducirano,
pače kod njekojih šumarskih ureda još pomnožano.


Tolika godišnja prištednja uz poboljšanje uprave zaslužuje obzira kod
proračuna manjih državica, a nekmo li kod jedne institucije, koja zastupa samo
jedan dio pučanstva naše zemlje.


Prištednja ta potiče iz ukinuća predsjednika i gospodarstvenih odbora,
te reduciranja zastupstva sa circa 17000 for. istom svotom kod podvornika,
dnevničara putovanja i stvarnih izdataka šumarskih ureda, a tek neznatnim
djelom kod razredjenja činovničkih kategorija.


Autonomija sadanjih imovnih obćina i uprava (činovnietvo s uredi) stoji
po rali šumske površine poprieko 20 novč., a ovim preustrojstvom IG novč.,
dakle uz bolje uredjenje za 20"/o manje.


Slična uprava kod kr. državnih šumarskih ureda u bivšoj y(Mo´] krajini
po najnovijem sustavu stoji po rali 24 novč., od sadanje imovne^uprave za
17"/", a buduće 347o više.


Kod kategorija i plaća činovničkih uzele su se za mjerilo plaće i beriva kod
kr. državne šumarske uprave namještenog osoblja i inih zemaljskih činovnika,
pa ako ista i nisu baš obilato odmjerena, to je ipak predvidjeno, da činovnik
prama svom zvanju pristojno izlaziti i na sigurno promaknuće od najmanjeg
beriva 300 for. do 1600 for. računati može.


Buduć ciela institucija po ovoj osnovi prelazi u upravu kr. zem. vlade,
to je opravdan pasus, da se osoblje imovne obćine imenuje po načinu zemaljskih
činovnika, te da nosi naslov i uživa sva prava zemaljskih činovnika.


Najpoglavitije, što je kod ostvarenja uprave imovnih obćina, makar one
bijahu separirane, previdjeno, jest svakako zajednički činovnički status.
Status kao jezgra svakog staliža žalibože do sada nam posve manjka,
što je povodom, da se kod namještanja mnoge nepravilnosti dogadjaju.
Zakonodavac, stvarajuć godine 1881. zajedničku mirovinsku zakladu, svakako
je morao ustanove glede statusa pređpolagati, a moramo se upravo Čuditi,