DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 344 —


§ 20.
Pravo privremeno obustaviti činovniiiu ili službeniku službu i plaću pripada:


1. kr. zem. vladi;
2. karnostnom povjerenstvu;
3. predstojniku šumarskog ureda samo službeničkom osoblju;
4. neposrednomu predpostavljeniku dotičnoga činovnika ili službenika ali
samo u osobito prešnih slučajevih.
§ 21.


Proti privremenoj obustavi od službe i plaće može se uložiti utok u roku
od 8 dana na šumarski ured, ako je obustavu odredio upravitelj kotarske
šumarije, inače na kr. zem. vladu. Taj utok ne inia odgodne moći.


§ 22.
Dok traje privremena obustava, bere dotičnik samo polovicu plaće, stanarinu
i ogrjevni deputat.


Oni, koji doista drže konje, beru još paušal za uzdržavanje istih i deputatno
zemljište; no dužni su u slučaju potrebe službene svomu zamjeniku konje
na uporabu staviti, ako taj zamjenik nije providjen paušalom za uzdržavanje
konja.


Pridržana beriva imadu mu se poslie sva izplatiti, ako bude proglašen
nekrivim.
§ 23.


I onda, ako obustavljenik nebude pronadjen sasvim nekrivim, može se u
slučajevih osobita obzira vriednih dosuditi posvemašnji ili dioni povratak pridržanih
beriva.


0 tom da li se i koji dio pridržanih beriva imade dotičniku izplatiti, odlučuje
karnostna vlast u karnostnoj presudi.


§ 24.
Svaka dosudjena kazan karnostna ima se zabilježiti u sposobniku dotičnoga
činovnika ili službenika. _


§ 25.
Rokovi ustanovljeni u ovom zakonu ne mogu se produljiti.
Podnesci zakašnjeni imadu se ureda radi odputiti.
§ 26.
Kada minu tri godine, može činovnik ili službenik, ako se je za to vrieme
vladao bezprikorno, zaiskati, da se izbriše ukor, ubilježen mu u sposobnik.
Odluka 0 tom pristoji onoj karnostnoj vlasti, koja je ukor podielila.


§ 29.
Svi zakoni i naredbe, koje i u koliko stoje u oprjeci s ovim zakonom,
stavljaju se izvan kreposti.