DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 343 —


§ 14.
Karnostnu iztragu vodi:
a) proti predstojniku šumarsiiog ureda jedan po kr. zem. vladi odredjeni


višji činovnik šumarskog odsjeka;
b) proti svim ostalim činovnikom i službenikom po predstojniku šumarskog
ureda odredjeni višji činovnik istoga ureda.


§ 15.
Karnostno povjerenstvo sastoji se osim iztragu vodećeg člana:
a) u prvoj molbi od dva činovnika šumarskog ureda i jednog kotarskih


šumarija;
b) u drugoj molbi od tri činovnika kr. vladnog šumarskog odsjeka,
članove povjerenstva imenuje kr. zem. vlada na tri godine.
Svakomu ovih dvajuh povjerenstva predsjeda po činu najstariji. Član


iztražni ne ima pravo glasa, već jedino referadu.
Za predstojnika šumarskog ureda odlučuje u prvoj molbi karnostno povjerenstvo
kr. vladnog šumarskog odsjeka, a u drugoj molbi ban.


§ 16.
Karnostno povjerenstvo kao i zemaljska vlada može prema potrebi odrediti
nadopunu karnostne iztrage.


§ 17.
Proti presudam karnostnog povjerenstva mogu priziv uložiti:
a) stranke;
b) predstojnik šumarskog ureda.
Prizivni rok jest 14 dana od dana, kad je stranci dostavljena presuda.
U istom ovom roku imadu se podnieti iztražni spisi ujedno s izvješćem o


posliedku karnostne iztrage kr. zem vladi, ako je ista odredila karnostnu
iztragu proti dotičnom činovniku ili službeniku.


§ 18.
Privremeno ima se činovniku ili službeniku obustaviti služba i plaća:
a) ako je u redovitom postupku kaznenom odredjen zatvor istoga, ili ako


bude proti njemu izrečena osuda, koja još nije postala pravomoćnom, a glasi na
gubitak službe, ili gubitak taj sliedi po zakonu.
b) ako bude u postupku karnostnom izrečena presuda glaseća na odpust


od službe, ne buduć postala još pravomoćnom;
c) kada padne pod stečaj;
d) kada to prema naravi i težini prestupka zahtieva sigurnost i ugled


ureda ili uspjeli povedene iztrage.


§ 19


Povrh toga može se činovniku ili službeniku privremeno obustaviti služba
i plaća, ako proti njemu bude poveden postupak kazneni ili karnostni, iz kojega
bi mogao sliediti odpust od službe.