DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 340 —


Izkaz kategorija i beriva osoblja, namještenog kod uprave zemaljske imovne


obćine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini.
G 0 d i š n j a b e r iv a
Znača j >o
> H
a
M
a.
ai
173
TJ
f 01
rt fl>:o o

i n t i h
3 3
II
pr. mt
O 0^
-tu "´^
-M —´
0/ s;
-^
rali
o a
-i4
^
tor.
I. Ko d šumarski h ureda .
Šumariiika kao predstojnika
ureda
Nadšumara kao zamjenika
predstojnika
VIII.
IX
´2 po
*^«´´2 po
1400
1200
´250
200
600
500
72
54
15
12
9400
7600
Nadšumara nadzorna
za Otoeae i Karlovac
IX. 1000 200 500 54 12 3400
Šumarskatelja
proeieiii-
IX. 1000 200 500 54 12 6800
Nadšumaravodje
raouno-
IX. 900 200 42 — 4400
Blagajnika X. 800 150 42 — 3800
42
Šumarska pristava
Vježbenika
Podvornika
Dnevnićara
Ukupno.
XI.
XII.
500
400
adjutunia
300
365
100
60 l40 za
lodjelo
24
-24


-


2400
1600
1600
2920
43920
13 Kotarskihrazreda
šumaraU. Kod
I.
X.
kotarskih šumarija.
800 150 350 30 42 10 17290
13 Kotarskili šumara II.
razreda X. 700 150 350 30 42 10 15990
13 Kotarskih šumara
III. razreda X. 600 150 350 30 42 10 14690
20
19
78
Šumarskih vježbenika
Šumarskih vježbenika
Dkupno.
XII.
XII.
I 360
tuma
300
7200
6700
60870
120 Sveukupno104790