DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

™ 292 ™


vrstanjem pregled ii dotifinih skrižaljkali otežćaOj i potonje se prenatrpale
s raziiimi riepotrebitiBii koloiiaini (stupci).


Periodičko izjednačenje doliodka premaknućem pojedinih porastlina iz
jednoga razđobja a drugo moramo, ii koliko god moguće, izbjegavati; a to
s razloga, što smo imaii već prigodom sastavka osnove shodan obzir uzeti^ da
šumske dielove povrstamo u pripadajuća razđobja tako, da u koliko moguće
jednake dohodke dobijemo. Tu nam doduše mogu i stanovite okolnosti na put
stati, a to su: šumski kvarovi, koji se žalibože u mnogih krajevih nemilice
pocinjajUj vjetrolomi, škodljivi zareznici, šumski požari i druge možebitne nepogode.
U ovakovih slućajevih moramo većkrat šumski dohodak stegnuti na
mogući naćin bez osobito ćutljivih posljedica na gospodarstvo. Ako se pako
ukaže vanredna prodja pogledom na nastupivše povoljne tržištne ciene, to ćemo
tada pređhvatiti u našem dohodku, a nadalje nastojati, da se takovi gospodarstveni
predhvati tečajem razđobja po malo izravnaju. Na svaki način treba
paziti, da već ustanovljeni red porastlina neprekinemo.


Tičuć se dohodka, koji se iz proredjivanja šumskih dielova očekivati
može, opaziti nam je, da se taj doliodak nikada točnošću opredieliti neda, te
s toga nije umjestno u osnovi gospodarstvenoj dobit iz proredjivanja posebice
uvršćivati. Bolje i praktičnije ćemo učiniti, da potrebita proredjivanja samo
iztaknemo, a dohodak pako približno sumarnim brojem označimo u dotičnoj
osnovi,


U načelu moramo nadalje nastojati, da procienu, kako već navedosrao,
približnom točnošću obavimo i radje nješto niže, nego li više uzmemo. Uvjek
je bolje, da se pri koncu dotičnoga gospodarstvenog razđobja dobije njeki
višak, koji se lahko u korist obratiti može, nego li da se prije izmaka razđobja
pokaže bud veći bud manji nedostatak na drvnoj gromadi, koji se dakako
ničim nadoknaditi neda, U tom pogledu ima šumarski procjenitelj
oprezno i razborito postupati.


Sastavak operata za uredjeiije ŠBma.


Operat u svrhu uredjenja šuma ima biti u cielom svojem sadržaju
pregledan, jednostavan, ter za svakoga iahko shvatljiv i razumljiv.
To su glavna svojstva te veoma važne izprave.


Za upravu državnih šuma i za šume imovnih obćina postoje posebni naputci
za izmjeru, procienu i uredjenje šuma imenito, kako se imaju dotični
operati sastavljati uz oznaku potrebitih obrazaca za razne skrižaljke. Ovdje
ćemo iztaknuti u tom pogledu samo glavna načela, kojih se pri sastavljanju
upitnog operata treba držati, uzev u obzir samo praktičnu sti-anu.


Mnogi autori pišu o tom u svojih dielih bud obširno, bud kratko^ kako


se koji za to manje ili više zanima.


Reći nam je ovdje, da moramo u koliko god moguće u kratko svesti sve


one momente, koji se odnose na ovaj zamašan posao šumskoga gospodarenja.