DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

™ 291 ~


Sve gore reoeue i druge možebiti u praksi pokazavše se obstojnosti treba
kod listaiiovijenja uredbe hunti osobito u obzir uzeti, i pri ^zvidjenju podataka
za sastavljajije gospodarstvenih osnova točno postupati, naroc-ito pako ima
^iice, ustanovu glede vrsti uzgoja i dobe obiiodnje, s obćega i
strucarskoga gledišta u sporazmnku sa mjestniia žuniarskira osobljem, kojemu
su postojeći odnošaji šumski najbolje poznati, temeljito proučili i potrebito
upriličiti. Samo tim načinom može se šta valjana i u })raksi izvediva ustanoviti,
što će područnom upravuo-šumanskom osoblju podpuno shvatljivo biti, jer je
isto u takovom važnom poslu takodjer dobar dio doprinieJo, rredjimo sada i
na druge radnje, koje sačinjavaju sastavni dio uredjenja Satna.


iJstaiioTljeiije šumskoga doliodka.


Dohodak šumski ima se na temelju sigurnih ]>odataka oprezno i pomno
obračunati, prećeranog obračananja pako valja se u svakom pogledu čuvati-
Pri tom poslu upozorujemo dotičnoga taksatora na sliedeće glavne momente:


Kod obračuna doliodka za šume i šumske dielove. koji su uvršteni u
daljna razdobja za uporabu, po pronadjeuoj drvnoj gromadi, priračunav k tomu
još i prirast, ima se baš glede te gromade najvećom poumjom postupati, istu
valja predhođno samo za kraću dobu, to jest za sliedeće ra^dobje, primjernim
priračunom´ tekućega prirasta opredieliti, a nipošto se nesmjemo upuštati u
visoke brojke đohodka.


Dobljene podatke o dohodku treba čim točnije sravnati s podatcima, koje
smo već dobili u sličnih porastlinab, u mnogih slučajevih mogu takovi rabiti
podjedno i za obračunanje dohodka. S probitkom služiti nam mogu u to ime
i sveobće poznate Feistmantel-ove skrižaljke prirasta. Premda i s potonjim!
moramo veoma oprezno postupati. To se tiče osobito uvrštenja porastlin^
prema svojoj stojbinskoj vrstnoći u pojedine razrede i podrazrede istih skrižaljka.


Obračunanje dohodka za šume i ine porastline, koje su uvrštene u daljna
razdobja, po skrižaljkš, prirasta, može se samo s najvećom pomnjom obaviti, a
to s toga, jer nam je dvojbeno, u koji ćen^o stojbinski razred takove porastline
uvrstiti, što je dakako tečajem duljega vremena velikim! prorajenami izvrženo.
Svakako ćemo u tom pogledu sigurnije postupati, ako za kasnija razdobja
uvrstimo dotične šumske površine sa primjernim dohođkom, dobivenim sumarno
po popriečnom obračunu, a kada takove površine tekom vremena na uporabu
dođju, to treba onda dohodak prama faktičnom stanju šume točno ustanoviti.


Nadalje nije umjestno kod posebnog obračunanja dohodka upuštati se u
potankosti razvrstanja sortiment^, jer tim se neće dobiti,, kako je iz same
prakse dobro poznato, točni rezultati. U ostalom je taj posao velikim trudom
spojen, a nije upravo donjekle ni nuždan, jer bi si takovim potankim raz