DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

^ 2D0 —


cajuće prolfiiene raoraju veoma n\Mi razlozi govoriti, koji su sasvim opravdani
ua temelju svili iia to pitanje uplivajaćih faktora,


3. Nesmijemo se prenagliti, da u svrliii postigimća urednoga stanja
šuBie, ter uredjenja dobnih razreda u sto kraćem roku nvadjamo
kojekakve novotarije glede vrsti uzgoja porastliiifi, koje stoje u očitom protiislovju
s odnoSajima žunifi i s izkustvom, crpljenim na različitim mjestima.
U potonjem smjeru treba se čuvati u slučaju naumljene pretvorbe uzgoja
u drugu koju vrst, da tu pretvorbu neprovadjamo u kratkom roku. To se tiče
imenito, ako se hoće n. pr. visoku šumu pretvoriti u srednju ili nizku šumu,
ili pako obratno. U ovakovih slućajih je mjerodavna vrst drva i doba porastlice,
ter ostali zahtjevi i uvjeti gospodarenja.


Nadalje nije umjestno stanovite uredbe glede sjecnje iivađjati tako, da


u. pr. njeke sume prije za sjek opredielinio, koje nisu za to još dozrjele, a s
druge strane pako, da prastaro drveće u šumah i nadalje ostavljamo, oboje na
uštrb prirasta. I ovdje ima iznimke. U naših brdskih i planinskih predielih
gornje Krajine imamo šuma prastarih, gdje nam je svaka prodja sbog velike
odaijenosti od tržištnih n\iesta, a poglavito poradi pomanjkanja dobrih izvoznih
puteva, nemoguća^ Tu svakako o sistematičnom gospodarenju nemože bar predhodno
biti govora, dok se takovi nepovoljni odnošaji nepromiene. Kao načelo
mora nam vazda biti pred očima, da šume naše za budućnost
uredimo tako, da dotična uredba bez žrtavž obstaiika sumSodgovarala
bude gospodarstvenim zahtjevom, a osnovana na
umnom temelju prakse i znanosti.
4. Prema prednavedenom tre]>a izbjegavati zamršene i njekim načinom
umjetne ustanove. Ima đosUi šumara, koji stanovite načine sjeka uvadjaju, a
to su: sjek pi^edhvatom, kovservativnl sjek, preborni redoviti sjek sličan proredbi
i t. d. Ako su već obzirom na mjestne potrebo ovakovi načini sjeka donjekle
umjestni, to ipak treba kod toga veoma oprezno i štedljivo postupati,
jer protivno može se tim umovanjem velika šteta šumi nanieti.
Nije takodjer za preporučiti^ da se glede nizanju sječiua u potankosti
upuštamo, a pri tom već UDaprieđ odredjivati, da li se trebaju sječine i ine
pliešine i čistine u šumi bud naravnim bud umjetnim načinom pomladjivati, u
potonjem slučaju da li sjetvom ili sadnjom- U ovom pogledu služiti će nam
mjerilom, da li će nara šuma uroditi sjemenom, da li ćemo imati dovoljnu
nmožinu biljka za sadnju, što se dakako nikada unapried točno opredieliti
neda, koja okolnost u potankoj uredbi na cielo gospodarstvo većim dielom
nepovoljno upliva i naumljeno izvedenje prieči. Doduše valja glavne ustanove
u tom pogledu primjerno upriličiti, nu ipak izvedenje takovih radnja ima se
prepustiti stručarom, naime upravno-šumarskom osoblju, kojemu će biti najbolje
poznato, što i kojim načinom da se potrebite kulture obave, svakako
čim manjim troškom. Šumarski procjenitelj nesmije dakle u predpomenutom
smjeru granice svojega djelokruga premašiti