DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 329 ~
8. Stipc Delak iz Fužine drvosjek „Pod Bitoraj" kr. šumarije Fužine ea
godišnjim etatom jelovine i omorikovitie od 500 m^, sposobne za tehničke svrhe uz
kiipovnu cienu od 3 for. napram izkličnoj cieni od 3 for. po ra´*;
9. Stipe Š vrij u ga iz Fužine drvosjek „Eogozno" kr. Šumarije Fužine sa
godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 1000 m´^, zatim bukovine od 300 na^
obodvoje sposobno za tehničke svrhe i napokon 600 pr. m. I. i II. razreda bukovine za
ogriev 112 kupovnu cienu od 4 for. 33 n6., 2 for. 1 n6, i 41 n^. napram izkiičnim
cjenam ođ 4 for. 20 nč., 2 for. i 40 nč. po m^ odnosno prost, ni.;
10. Martin Bubanj i Josip Crnkovi(5 iz Fužine drvosjek „Lug i Debeli
Vrh" sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine ođ 1000 m´\ sposobne za
tebničke svrbe uz kupovnu cienu od 5 for. 25 nč. napram izkJičnoj cieni od 5 for.
po kubi<5nom metru ;
11. Sava Mrvoš iz Gomirja drvosjek sjekoreda II, okružja IV i V kr. šumarije
Ogulin sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 170 m´-, sposobno za
tehničke svrhe uz kupovnu cienu od 2 for. G8 n. napram izkliSnoj cieni od 2 f. 66 n.
12. Mato Kratofil, Jače i Mijo Mance iz Vrbovskog i Sava MrvoŠ
h Gomirja u družtvu spojene drvosjeke sjekoreda I i III, okružja I, II, III i IV
prvoga naznačenoga sjekoreda, zatim okružja I i II drugoga naznačenoga sjekoreda
kr šumarije Ogulin sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 9800 m^, sposobne
za tehničke svrbe uz kupovnu cienu od 8 for. napram izkličnoj cieni od 2 for. 82 n.
po m^
13. Mato Kratofil, Jače i Mijo Mance u družtvu iz Vrbovskog drvosjek
j,Oštri Vrh" kr. Šumarije liavnagora sa godišnjim etatom bukovine od 600 m´^,
sposobne za tehničke svrbe iiz kupovnu cienu od 2 f. 50 n. napi´am izkličnoj cieni
od 1 f. 80 n. po kubičnom metru.
14. drvarska tvornica u Vrbovskom drvosjek „Zapadni Štrfić" i drvosjek
„Iz točn i gtrfič " kr. šumarije Eavnagora u prvom sa godišnjim etatom od
780 m^, a u drugom sa godišnjim etatom od 700 m^ bukovine, sposobne za tehničke
svrhe uz kupovnu cienu od 2 for. napram izkličnoj cieni od 1 for. 80 nov. po m´^
i napokon
15. ista tvornic a drvosjek sjekoreda II, okružja IV i V kr. šumarije Ogulin
sa godišnjim etatom od 1150 m´* bukovine, sposobne za tehničke svrhe uz kupovnu
cienu od 2 f. 16 n. napram izkličnoj cieni od 2 for. po kubičnom metru.
Osim toga bile su stavljene ponude za mnoge druge, dražbi podvržene drvosjeke,
koje ali primljene niša, pošto su glasile izpod izklične ciene, zatim bilo je i takovih
đrvosjeka, na koje nisu nikakove ponude stigle.


Od odnosnih uvjeta neka bude napomenuto samo sliedeće:


a) Dostalac je dužan jelova i omorikova stabla do 26 c. debljine na gornjem
kraju bez kore, a bukova stabla do 35 c. debljine na gornjem kraju bez kore kao za
tehničke svrhe preuzeti, u koliko ista nebi kvrgasta i za proizvadjanje tehničkog drvnog
materijala nesposobna bila;


b) kao za tehničke svrhe sposobno jelovo i omorikovo drvo, dužni su kupci i
takove trupce preuzimati i ponudjenom cienom uplačivati, kod kojih bi bila srčana
trulost do tri centimetra u promjeru i


c) kupcu stoji pa volju iz kupljene sirovine raznovrstni materijal proizvadjati.


Kupcem dolazi osobito ta okolnost n prilog, sto nemoraju kao do sada dizanjem
doznačnica odnosna stabla uplatiti, nego uplaćivanje nastaje tekar po obavljenoj prefl^
jerbi materijala izradjenih stabala.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


G-lasnik hrv. naravoslovnoga družtva dobismo ovo njeki dan u ruke a izašli
su u jednoj knjizi brojevi 1 — 5 za siečanj-listopad t. g. ovoga vrstnoga časopisa, što