DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 328 —


velikoj množmi pokapale, tako, da su na mnogih mjestih obrstile čitave sume i voćnjake,
moguća je pogibelj, da bi se one od godine do godine tako umnožale, da bi sve vočke
uništile.


Potreba je dakle, da se gusjenice tamane i ne samo gusjenice nego i leptiri^ koji
legn jaja, iz kojih postaju gusjenice.


Uslied toga poziva se ta oblast, da žiteljstvo svoga podrU(5ja svestrano upozori
na pogibelj, koja voćarstvu i šumarstvu prieti od gusjenica, pa da ga pozove, da
poznatimi sredstvi nastoji tamaniti gusjenice, u koliko je to moguće, a napose da lovi
i tamani leptire. U tu svrhu dala bi se najbolje upotriebiti djeca, kojoj bi uputno bilo
toga radi dati neku nagradu na pr. 2a 100 leptira 1, nvč. ili za 1000 leptira 10 n6.


Županijska oblast (grad. poglavarstvo) poaiva so, neka bi nastojalo, da se ova
naredba u tamošnjem područja

Sa drvarskog iržišta«


Uspieh dražbe drva iz državnih šuma. Kod kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu bje na 11. travnja 1889. prodavan trogodišnji drvni etat, ter su poIuSeni
sliedeći rezultati i to dostao je :


1. Antun Jurkovi(5 iz Lokava, đrvosjek „Lug i Debeli Vrh-^ kr. šumarije
Lokve, u kojem je na godinu za sjeeu opredieljeno 200 m^ bukovine, sposobne za
tehničke svrhe uz kupovnu, dotično prodajnu cieiiu od 3 fbr, 51 nv(5. napram izkliČnoj
cieni od 2 for. 50 nvČ, po m^,
2. Franjo IvanLi<5 iz Ravnegore drvosjek j,Zapadni Strfić" kr. šumarije
Bavnagora sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 400 m^, sposobne za tehničke
svrhe uz cienu od 3 for. 53 nč. naprain izkličnoj cieni od 3 for. 30 ne. po m^
3. Martin Bubanj iz Vrata drvosjek „Burni Bi10raj" kr. šumarije
Fužine sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 700 m"\ sposobne za tehničke
svrhe uz kupovnu cienu od 4 for, 31 nvč.^ napram izkiicnoj cieni od 4 for, 20
nove. po m^,
4. Jače Sporer iz Sungera drvosjek „Mrzla Draga^ kr. Šumarije Lokve
sa godišnjim etatom jelovine i omorikovine od 450 m^, zatim 300 m´^ bukovine, obadvoje
sposobno za tehničke svrhe uz kupovnu cienu od 4 for. 31*5 nč. i 2 for. 6´5 nč.^
napram izkličnim cienam od 4 for. 20 nČ. i 2 for. po m"´ i napokon kupio je isti u
istom drvosjeku 1300 pr. m. godišnjeg etata bukovine I. i II.razreda za ogrlev uz
cienu od 25-5 nč. napram izkliČnoj cieni od 20 nd. po pr. m.
5. JosipCrnkovic i Mate Eošić, prvi iz Mrzlevodice, a drugi iz Skrljeva
drvosjek „Škalica, Medvedja Vrata, Tisovac i Ile(Sina" sa godišnjim etatom
jelovine i omorikovine od 300 m´´, zatim bukovine od 600 m´´^ obadvoje sposobno za
tehničke svrhe i napokon 2600 pr. m. bukovine I. i II. razreda za ogrlev uz kupovnu
cienu od 3 for, 46 nČ,, 1 for. 36 nČ. i 20 nč. napram izkličnim cienam od 3 for.
33 nvč., 1 for. 30 HVČ. i 20 nvč. po m´^ odnosno pr. m,
6. Franjo Korošac i sin iz Rieke, drvosjek „Burni Bitoraj" kr.
šumarije Fužine sa godišnjim etatom bukovine od 50 ra^ sposobne za tehničke svrhe i
100 pr. m. bukovine I. i II. razreda za ogriev uz kupovnu cienu od 2 for. 51 nč.
i 41 nč. po m´´ odnosno prostornom metru.
7. Franjo Korošac i sin iz Eiekc drvosjek ^Za Gradinom Bunarska
Kosa, za i pod Glavicom, Široka Draga" kr. šumarije u Lokvah sa godišnjim
etatom bukovine od 800 m´^ sposobne za tehničke svrhe uz kupovnu cienu od 1 for.
31 nč. napram izkliČnoj cieni od 1 for, 30 nč. po m*^