DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

, — 32,7 — ´


dokažemo životnxi snagu i potrebu naše udruge. Žele<5 ovJmi redcijoS jedBom svratiti
pozornost drugova imšilt na ovogodišnju glavnu skupštinu i na razprave, stojeće na
dnevnom redu, aaključ´nijemo sa ^^do v idjen j a u Osieku!" F. X. K.


Zakoni i normativne naredbe.


Odredba županij, upravnog odbora županije zagrebačke od 4. lipnja t. g.
broj 954 upr. odb. glede tamanjenja leptira „gubara´^ i inih škodljivih gusjenica.
Imade tomu već vise godina, što se je u ovopodručnik hrasticih pojavio leptir
poznat pod imenom „gubar"´ (Eicbenscb\vammspinner, Pbalaena bombyx dispar L.), kojega
gusjenice nemilice pustoše ne samo brastove i bukove šume, već i voćnjake i
vrtove, dapače u pomanjkanju lišća brste i travu, žito i isti kukuruz.


Prvi put opažen je taj leptir u većoj mjeri u ovom području prije kojib 12 godina
u šumab kotara sisačkoga. Žalibože što se odmab onda nisu poprimile sve one
mjere, na koje nas šumarska znanost i Šumski zakon n takovih slućajevih ovlašćuju,
jer se je tako gubar mogao od godine nagodinu sve to više umnažati i širiti (jer mu
gusjenicu radi gustib dugib dlaka ni ptice, ni svinje, a ni druge životinje nejedu, a
sama nepogoda vremena takodjer slabo budi), dok se napokon ove godine taj leptir
nije pojavio već i u tolikom množtvu, da je ne samo na stotine hiljada i´ali šume
obrstio i žirovinu porušio, već đapaĆe u njekih su krajevih gusjenice te navalile i. na
travu i kukuruz.


Oštete se te pako ove godine još i tim više osjećaju, što su se uz gubara joŠ
i njeke druge, navlastito voću štetne gusjenice, takodjer u nerazmjerno velikom broju
pojavile. I tako prieti od tuda najveća pogibelj ne samo našim šumam i voćnjakom,
već i čitavom gospodarstvu, i s toga je ovaj župan, upravui odbor, uvaživ okolnosti
prema ustanovam §. 25. zakona o upravnih odborah u županijah, kao i ustanovab §§.
50, i 51. /.akona šumskoga, bio na dne 29. svibnja t. g. prije svega sazvao u ured
kr, kotarske oblasti sisačke sastanak strukovnjaki, i interesenta u svrhu, da se ustanove
odredbe, koje bi se mogle a i imale poprimiti, da se gore rečenomu zlu, bar za
buduće po mogućnosti doskoći.


Na temelju samih, tom prilikom stvorenih zaključaka pako, zaključio je župan,
upravni odbor u svojoj na dne 4. lipiija 1889. obdržauoj odborskoj sjednici pod
stavkom broj 376, — 1889:


1. da se visokovladina naredba od 19. srpnja 1878. br. 12432 (vidi sbirku
šumskih zakona strana 21.), propisujuća način i sredstva u pogledu tamanjenja gubara
i njegovih gusjenica, u području ove županijske oblasti primjereno ustauovam §. 51.
zakona šumskog u svoj strogosti provesti imade i
2. da se jur postojeće naredbe o zaštiti koristnib ptica i njihovih gnjezda^ kao
ona 0 tamanjenju gusjenica i čišćenju voćnjak^ u obće svestrano svrsi shodno ponovno
proglasiti a i provadjati imadu, te po mogućnosti da obćine u svrhu tamanenja
leptira i gusjenica i primjerene nagrade odrede.


Da se pako odredbe te doista i provadjale budu, imati će kr. kotarske oblasti
za pojedine obćine imenovati posebne pouzdanike ili odbore (kulturne viećnike, planove
gospod. podružnica, učitelje, župnike, šumske odbornike, šumare i t. d.), koji će imati
nad izvršenjem tih naredba bditi, a i samo provadjauje odnosnih ustanova rukovoditi.
Ob ovom se ta kr, kotarska oblast u izvršenju gori rečenoga zaključka župan. upr.
odbora obavješćuje s nalogom, da odgovarajuće ustanovam §. 51. zakona šumskog
prema gore rečenomu u svom djelokrugu odmab sve one mjere i odredbe učini, koje
su nuždne, da se spomenutomu zaključku žup. upravnog odbora u cjelosti zadovolji, a
ob učinjenom da ovamo izviesti.


Naredba visoke kr. zemalj. vlade od 5. lipnja t, g. broj 21707 glede
tamanenja gusjenictl i leptira. Povodom tim, što su se gusjenice ove godine u