DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

~ 324 -=-,


vršio je veoma pomno i umno g. Souc, koji je znao izabrati najbolje vrsti
drveća za gradnju i ures. Graditelj, g. Lucien Leblanc, koji je, ako se ne
varamo, gradio 1868. god. sličnu sgrađu, znao je za god. 1889 naći novih i
originalnih kombinacija, a to takodjer nije bila tako laka stvar. Uspjeli, što ga
je postigao kod nređjivanja ruskoga odjeh^ na Martovom polju, koji mu je bio
povjeren, novi nam je dokaz njegova talenta i izkustva.


Jednom riječju: ministarstvo agrikulture ili ravnateljstvo šuma, jedno
je i drugo htjelo, da ućini nješto veliko, pak i nema sumnje, da će šumski
hram tako uspjeti, te će medju ostalim i on biti jedna ])riv]aćiva sila svjetske
izložbe. I Parižan i stranac, koji će posjetiti ovaj hram, odnijeti će ugodan
utisak 0 važnosti one zadaće, koju šumari u vi*šenja svojih dužnosti izpunjavaju;
čitavo ovo naše izlaganje može o tom podati samo veoma loš pojam. Onda će
svatko vjerovati, da se u državnim šumama u velike radi oko poboljšavanja,
da obnavljanje šuma provadja uspješno i na velikom prostoru, da se gole eto
gore zaodijevaju novim zelenim velom, da će se pogibelji poplava naskoro odvratiti
od naših ravnina, hvala na tom obilnim sredstvima, s kojimi treba da
razpolaže uprava, koja ne žali troška i t. d.


No s druge će strane ekonomičan i ljudi od politike, ugledavši od čuda
zapanjeni sav taj luksus i sjaj, što ga je eto priredila ista ta uprava, kojoj su
već toliko puta spočitnuli ogromni i pretjerani trošak prema dohodkUj što ga
ta uprava odtuda vadi, svi će velimo, ljudi gledati, da uhvate eto lijepu priliku,
ne bi li obnovili svoje kritike i snmnjili i bez toga nedostatni budget,
nedostatni dakako svakomu onomu, tko stvar nepristrano i bez strasti prosudi.
Istina je i sam ovaj sjaj ne bi mogao prikriti nutarnje praznine, no daljnje će
nam razlaganje dati prilike, da se osvjedočimo, koliko nam treba do toga


sjaja držati.
Kako je svatko mogao pređviđjati, uspjeh je pođpnn i svjetina hrli k hramu
sve u gomilama. Mjesto je veoma sgodno izabrano, a trocaderski park, pretvotvoren
u veMčanstvene vrtove i urešen sjajnom povrtljarskom izložbom, sačinjava
poseban okvir.


Dosada smo govorili o paviljonu kao o gradjevini; nije dakle potrebno,
da se na to opet povratimo. Dvoje ćemo ipak spomenuti: prvo, da je sama
sgrada, sagradjena samo od drva iz naših šuma, glavni dio šumske izložbe,
drugo bi bilo ono, što se tiče plana i gradnje. Na stijenama hrama čitamo ovu
bilježku: Šumski paviljon, koji su pod ravnanjem g._E. pl. Gauifiera,
šumarskoga nadzornika, sagradili gg. Lucien Leblanc,
gradit ej, gg. Lecaur & Cie. i P. Soue, poduzetnici.


Kada unidješ u nutarnjost, stupit ćeš u veliku prizemnu dvoranu, koja je
prilično napunjena predmetima iz parne pilane g. M. Arbeja. Parni strojevi
iz pilane mogu se u samoj dvorani staviti u gibanje, no laglje i ljepše mogu se
vidjeti kod mosta đe F Alma, gdje su smješteni ratarski i šumski strojevi.
Ako k tomu dodamo velik broj veoma lijepih okruglih stabala raznih vrsti drveća,
koja su sgodno ponamještena modju parne strojeve, može si čovjek stvo