DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 323 —


nije ni do česa drugoga stalo, van da pokaže, e imade u Francezkoj više vrsti


velikoga drveća, o cern (ala je to težko znati!) hvala boga, nitko ne sumnja.


No da čitatelja umirimo i zadovoljimo, moramo priznati, da su glavice


izradjene od korenja i suhoga pocrnjeloga granja, veoma uspjele. Kad bismo


se upitali, u koju vrst spadaju: da li u jonsku, dorsku, korintsku ili su sastav


ljene? U nijednu od njih, odgovorili bismo bez oklijevanja: one spadaju u šum


sku vrst, te su za ovu zgodu veoma ženijalno izumljene. Manje sretno uspjelom


držimo kombinaciju malenih redova stupovlja, koji su sve dva i dva spojeni te


urešuju prvi sprat. Bez sumnje će ovi redovi biti od koristi, no to je sve, što


možemo u njihovu pohvalu kazati.


Čovjek se njekako bojažljivo pita, kako će se moći napuniti ogromna priiiemna
dvoi-ana, trijem prvoga sprata i sve ostale susjedne prostorije predmetima,
koji se mogu ubrojiti u obseg uobičajenih šumskih izložba. Mi smo mislili,
da će se tamo načiniti bassin i da će biti ponamještene umjetne guštare, koje
bi podavale efekat daleke perspektive, a povrh toga da će parni strojevi, koji
služe za eksploataciju šumfi, zauzimati dosta veliki prostor. Ova nara se misao
fcini opravdanom, jer će kompetentno obćinstvo ovako laglje moći upoznati mekanisam
ovih strojeva, nego tada, budu li porazmješteue medju drugim strojevima
u kakvom god kutu ogromne galerije na Martovu polju, gdje će se tako
rekavši izgubiti. Ipak moramo i to na um uzeti, da bi ih tamo para mogla u
gibanje staviti, dok u Trocaderu^ po našem mnijenju, to ne bi bilo moguće.


Malo više smo kazali, da je šumski paviljon u istina hram. No ovakova
vrst građjevina zahtijeva, da se u nju postave žrtvenici, kipovi, reliefi ili poprsja
na čast onomu bogu, kojemu je sgrađa posvećena. Stara nas mitologija
uči, da su šume njekada bile pune mnogobrojnih božanstva ženskih, a poznata
su nam dobro i imena tih božanstva. No moderna je mitologija prepunjena misterijama,
„sudbina i valovi — to je promjenljivo" rekao je pjesnik, a isto je
tako i s mogućnicima ovoga svijeta, koji su — poslije universalnoga glasovanja


— došli na mjesto starih božanstva, koja su izišla iz mode. Kojemu je bogu
ili svetcu na čast bila s početka posvećena gradnja šumskoga hrama? Kakovi
su kipovi iU poprsja bila u pripremi, da se njima taj hram m^esi? Bi li ti kipovi
i poprsja, kakovi i koji mu drago, mi toga ne ćemo iztraživati; valjana
dekoracija sgrade imade svoje potrebe, a mi nijesrao jošte opazili ništa takova,
što bi se spremalo za žrtvenike ili zidne udubine .. .
Ipak smo opazili na južnom uglu sgrade veoma lijepu pećinu, u koju
pada u dražestnom vodopadu voda, što se spušta iz gornjega bassina velike
dvorane. Ova nam se pećina, koja će biti ukrašena morskim bilinama, a uredit
tie je g. Lecardier , veoma dobro poznati poduzetnik elegantnih posala ove
vrste, čini za ovaj posao, o kojem smo netom spomenuli, odviše vlažnom. Mi
ćemo ipak uztrpljivo čekati, dok se čitav projekt izvede, pa ćemo onda obavijestiti
0 uspjehu.


Kako smo već spomenuli, trebalo je za gradnju hrama pribaviti ogromnu
kolikoću materijala, i to gotovo samoga drvenoga. Taj veoma težki posao iz