DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

^~- 819 -^


Da je visoka i.\nm m bu^atoga, jre^Iuja za uuaijo iiuaćuoj^^a, a mk a /Ji
siroiJiaka. kao ^ro se u šuvaogojstvu G viuuer-Denj^ier VH.H, neuK^že SO tako lahko
potvrdili, to pitanje lu^ra se sa tUiui(),y-(i;8t\vno*;a, Uuatoruog, iiuancijskognarodno-privrednog gledišta iztražiti. To jo pitauje za šumoposjeduika tim
važnije, što je put od srednje sume visokoj, vrlo dalek i težak.


Na pitanje, što je srednja, sto U visoka žunra, moglo se je, -veli pisac,
prije 50 godina lakše odgovoriti nego danas, gdje se pokušava prelaz od raznih
načina gospodarenja k onome raznih vrsti drveća, i gdje se mjesto srednje šume
čitavi niz srednjoj šumi sličnih gospodarenja iivadja.


Ime „srednja šuma^ uvedeno je nekoliko stoljeća posije razvića srednjoj
šumi sličnih iorma. Jos godine 1820. zna Hartig samo za visoku i nizku, a ne
za srednju šumu.


Kao što je srednja šuma sama po sebi neki polutak, tako su i pojmovi o
istoj kao i definicija njezinog bića dosta potežkoćA. zadavali.


A. Bernhai^dt livali srednju šumu veleć, da je to vrlo slobodna forma
šumskog gospodarenja, da se u njoj radna sila izcrpiti može a gospodarstvena
inteligencija podpunoma razviti, zahtjeva pako mnogo individualne sposobnosti
i gospodarstvenog rada. Bernhardt dolazi do zaključka, da je srednja šuma,
ako joj se pojaju dobro shvati, jedna od najintenzivnijih načina šumskog gospodarenja,
koje se obzirom na lokalne odnošaje udesiti n-iora, a zalitjeva male
kotare i inteligentne šumare.
Gayer kao i ostali prijatelji oiješovite šume puno se In-ale za srednju šumu.
Weise navadja slieđeće koristi srednje šume:


1. da pruža priliku za odgoj nekojih jistnača kao: hrasta, briesta, jasena,
breze i topole;
2. da u njoj pomenute vrsti drveća i kod malene zalihe visoke prihode
pružaju; .
3. da na sposobnim stojbinama tlo u dobron^ stanja uzdrži; sposobna je
stojbina za srednju šumu tamo, gdje priroda sama za uzdržavanje i pomladak
podrastlog drveća skrbi, a nesposobna tamo, gdje to priroda nečini;
4. da i za oko liepu vrst šume daje.
Kao štetna svojstva srednje šume navadja isti:
1. da je sjemenorast na dobrim stojbinama srednje šume riedak i kukavan,
te da se umjetnim načinom podpomagati mora:
2. da nadrastlo drveće mnogo granja a podrastlo skoro samo granje proizvadja;
3. da je uredjenje gospodarenja težko i da se srednja šuma s vremenom
približi ili nizkoj ili pako prebornoj i visokoj šumi^
Gayer, koji je po smrti Ijurckhardtovoj priznat vodjom na šumogojstvenom
Polj^i, izbjegava hotimice rieč „način gospodarenja´^ i zamjenjuje istu s pojmom
.sastojbeni oblik", pošto se je Knorr već u šostdosetim godinama usudio pokazati
put od razno´^ načina g(tspodarcnja k onom raznih vrsti drveća.