DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 305 ~
janje oko šumskoga tla treba da smjera na to, kako bi se šumsko tlo nzdržaio
trajno plodovitim; au budući da je šumska produkcija neprestana, tlo se napokon
izcrpi- Da se ta pogibelj odstrani, ne smije se tlo lišavati materijala,
koji ga oplodjuju, a to je u prvom redu mrtvo lišće: pobiranje lišća treba da
se sasvim zabrani.


Ovo pripravno proučavanja dovodi do proučavanja stabala i podmladka i
svih onih pitanja, koja se na to nedovezuju, kao što su: uspjevanje, prirast,
stvarenje drva, oblik stabla, pomladjivanje šume sijanjem, sadjenicama itd„ Prvi
dio svoga djela svršava pisac opisujuć narav i bjelogorice i crnogorice, razredjujuć
šumske vrsti bilja na domaće i udomaćene iz eksotićkih krajeva, opisujuć njihove
potrebe i temperamenat. Tu se nalazi takodjer podpuna uputa u gajenju.
Razumije se, da je izprvašnji razplod bio lili samo prirodan; no podvrgne li se
eksploataciji, onda treba postupati u tom poslu po stalnoj metodi. Napokon je


g. Boppe završio priepornim pitanjem o izboru vrsti. Nama se čini, da je baš
to pitanje na veoma kratko svršio, a željeli bismo, da je malo dalje razvio
valjana, po našem mnienju, načela, koja je u toj stvari očitovao.
Težko bismo mogli ostala četiri djela, ma i Ovako u kratko resumirati.
Žao nam je, jer je ovo predmet, koji bismo osobito rado prikazali i poradi
njega samoga i poradi talenta, kojim autor važna pitanja za šumarstvo obradjuje.
Recimo ipak s nekoliko rieči, da drugi dio govori o gospodarskom uređjenju
šume. Tu je natuknuto o šumskom kapitalu, o načinu uživanja i uporabi,
0 dohodku i napokon o glavnim načelima šumske uprave. Velimo hotimice n atuknuto
, a ne podpuno razloženo, jer bi o samoj šumskoj upravi trebalo
napisati cielu posebnu veliku knjigu.


U treće m se djelu govori o sistemu primitivne i metodičke eksploatacije.
Pomno je obradjeno gospodarstvo visoke šume i prirodne regeneracije s obzirom
na bielogorice i crnogorice. Isto je tako pomno obradjena jednostavna i
sastavljena sječa. Nije se zaboravilo ni na konversiju. Cieli je ovaj dio obširno
obradjen, kako to i zaslužuje, samo opet žalimo, što se ne možemo u daljnje
razglabanje upustiti.


0 jednom pitanju, o kojem se govori u četvrtom djelu, naime o proredjivanju,
govoriti ćemo obširnije na posebnom mjestu. Radnje, koje se tiču
popravka i poboljšavanja šume, veoma su važne. Poznato je, koliku štetu prouzrokujuzareznici^
pasenje, šumske štete, požari itd. Šuma ima mnogo neprijatelja
izvana, a isto toliko i iznutra.


Pet i dio govori o raznim načinima ošumljivanja i o sijanju, sađjenju, o
razsadnicima itđ., — a sve je veoma pomno obradjeno. Napokon je veoma zanimivo
zadnje poglavje, gdje se govori o ošumljivanju gora i učvršćivanju primorskoga
pleska. Istina, sve je to u kratko spomenuto, ali je pisac hotio dati
samo nekoliko koristnili naputaka. Potankosti su obradjene u specijalnim djelima.


U kratko, mi smo našli u „Traite de Sjlviculture", koje je djelo g, Boppe
izdao po svojim predavanjima na našoj „Ecole nationale forestiere´^ skup veoma
interesantnih fakata, prikazanih u liepom redu, logično i umno. Preciznost stila