DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^304 —


Iztražujuć stare dokumente, izpitujuć nijestne običaje i tradiciju, može
čovjek naći prve uzroke sadašnjega stanja šume. Ujedno se tim ustanovljuje,
koliko je pokoljenja šumskim interesima bilo medju sobom uzko svezano. Mi
žanjemo danas plod generacija rodjenili pred 150 godina i više; mnogo toga,
što mi danas sijemo i sadimo, ne će se s korišću realizovati prije nego proteče
više od sto godina. Kod ovakvoga zamašnoga, recimo problema, kao što su
šume, koji se riešava poslije tako dugotrajnoga roka, kod takvoga problema
svatko lako razumije, kako je nužđna zaštitna zadaća, što je izvršava država
spram same sebe, a osobito spram obćina, koje posjeduju šumsko vlastničtvo,
0 kojem država mora nastojati, da ga uzdrži trajnim.


Odovuda može čovjek prosuditi, koliko je težkih i važnih pitanja potaknuo
i riešio g. Boppe u svojoj knjizi, koja je tako savjestno proučena. Mi ćemo
ovdje niže izložiti nacrt djela i razdiobu njegovu, a iztaknut ćemo i najvažnija
mjesta.


„Le traite de Sjlviculture", u kojem su djelu sakupljena tečajna
predavanja, držana u Nancjskom zavodu, bilo je razdieljeno na pet odjela:
Prirodno uređjenje šuma. — Ekonomičko uređjenje šum^. —
Njegovanje šum^. — Eksploatacija šuma. — Umjetno gojenje.
Okvir je taj, da tako kažemo, veoma prostran, što se pravo vidi, kad bismo
prešli na pojedinosti. Moramo ipak pripomenuti, da pisac predpostavlja, da one
osobe, kojima je ova knjiga namienjena, posjeduju temeljno znanje prirodnih
nauka, fizike, kemije i dapače matematike. Svi znanstveni podatci, na koje se
pisac oslanja, prikazani su takodjer bez dokazivanja, i to takovi, kojim je priznata
obćenita valjanost. Kada ih pisac spominje, uzimlje ih kao pođporne točke,
da opravda svoju metodu u gojenju šum^ i da ujedno uzpostavi ravnotežu
(ravnovjesje) za ovakove proizvode, koji se neprestano ponavljaju na tlu, koje
se niti ne prekapa (ili ne ore), niti ne gnoji.


U prvom odjelu nalazimo proučavanje temeljnih počela, iz kojih sastoje
biline (vegetabilia), a zatim izvor ovim počelima. Ona počela, koja se, kad
bilinu spalimo, vraćaju pod plinovitim oblikom u atmosferu, dolaze takodjer iz
atmosfere; čvrsta ili zemljena počela dolaze iz tla. Da se uzmogne pristupiti
k metodičkoj analizi šumskoga organizma, treba dakle postupno proučavati i
atmosferu, tlo i drveće, jer ta tri elementa sastavljaju taj organizam. No uporedo
treba obrazložiti uzajamno djelovanje atmosfere i tla na šumu i opet
s druge strane djelovanje šume na atmosferu i tlo. Iz atmosfere djeluje na
šumu: voda (koja je razprostranjena na tlu kao kiša, snieg, rosa, poledica,
mraz i tuča), sunčani traci, temperatura i studen, koja je ili zimska te prouzrokuje
stanovite škodljive promjene na drveću (pukotine itd.) ili proljetna, te
je veoma pogibeljna mladim nasadima. Ne zaboravimo takodjer na djelovanje
munjine i zračnih struja. Kad je g. Boppe proučio ova veoma zanimiva pitanja,
bavi se šumskom klimom, koju klasifikuje i opisuje. G-ovori o djelovanju tla, o
njegovom izvoru i sastavu; medju elementima plodovitosti tla razlikuje svojstva
kemička i fizička. Prelazi na klasifikaciju šumskoga tla. Glavno i trajno nasto