DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 303 —


prvi je i najjači pokus, da se na put stane pustošenju suma. Istom tiekom
XVIII vieka postaviše njekl franeezki učenjaci prva načela racijonalne eksploatacije
šuma, koju su podupirali znanstvenim podatcima, koji su bili poznati
tadanjoj nauci. Nješto kasnije postaviše u Njemačkoj Hartig i Gotta temelj
modernoj šumarskoj znanosti. Njihove su metode uveli u Francezku Lorent z
i Parade , koji su slušali njihova predavanja i tumačili ideal svojih učitelja,


t. j . gospodarstvo visoke, istovrstne, pravilne šume, tako jasno i s tolikim osobnim
ugledom, da su svomu radu osigurali trajan uspjeh.
Sveukupna šumarska nauka, drugim riečima šumarska ekonomija obuhvata
tri glavne grane: silvikulturu , kojoj je zadaća, da formulira u cjelinu
sva pravila, koja se dadu uporaviti na racijonalnu eksploaciju zemljišta,
koja se odrede za produkciju drva i šumarsku upravu, koja uči, kako treba
upravljati eksploacijom, da se pzoizvede godišnja produkcija prema potrebi čovjeka.
U ostalom šumarska uprava stoji tako prema silvikulturi kao računovodstvo
prema industriji: jedno stvara imetak a drugo je uvjet, da se taj imetak
može uživati. Obadvoje zajedno čini onu harmoniju uprave, bez koje sve
nije ništa drugo, nego nered i propast.


S druge strane, kako s podpunim pravom veli g, Boppe, želimo li s dobitkom
upotrebiti imetak, treba da upoznamo kakvoću producimne substancije,
đa proračunamo sve transformacije, u koje se može pretvoriti i one puteve,
koji su joj otvoreni; jednom riečju: treba da odredimo njezinu industrijalnu i
komercijalnu vriednost« To je zadaća šumarske tehnologije, kojoj se
pridružuje dendromet rija ili umjeća mjerenja (kubiciranja) drva. Tako
šumogojstvo (silvikultura), šumarska uprava i šumarska tehnologija odgovaraju
trima različitima pojmovima: stvaranju imetka, upravi u računovodstvu i tehničkoj
i trgovačkoj vriednosti.


U naše doba, doba znanosti, ne smije se dopustiti, da gledamo u šumi
jednostavan kup stabala, koja se radjaju, rastu i umiru u preplodnom tlu. Kao
i drugi proizvodi zemlje podvrgnuta je šumska produkcija kud i kamo više
zakonima, koje čovjek može, istina, pustiti s vida, no učini li to, može odtuda
očekivati samo to, da presahnu svi izvori, koji iz tih zakona proiztiču. Svaka
dakle šuma imade posebne uvjete za eksistenciju, posebna svojstva i posebne
potrebe; ona funkcijonira kao sastavljeni organizam, u kojem su faktori: vegetacija,
atmosfera i tlo. Na ovim principima osnovao je g. Boppe definiciju
šumogojstva: „Znanost, koja proučava pojave s obzirom na vegetaciju prirodne
šume i način njezine eksploatacije ne priečeć njezina filozMčkogafuncijoniranja.´´


Znanje, koje zahtjeva proučavanje šumogojstva, veoma je mnogovrstno.
Za šumogojstvo potrebne su sve prirodne znanosti, koje u ma kojem pogledu
promatraju život biline, t. j , botanika u najširem smislu,´donekle mineralogija,
geologija i meteorologija. Osim toga nužđno je elementarno poznavanje prava,
politička ekonomija^ uporavljena matematika na mjerenje, niveliranje i građjenje.
Napokon, kako to s podpunim pravom veli g. Boppe, svaka šuma, vriedna svoga
imena, imade svoju poviest, koja se je dugo vremena previše zanemarivala.