DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 18     <-- 18 -->        PDF

302 ~


Šumogojstvo


. Predavano u „E*^^^^ natioiiale forestifere". ,


S velikim zadovoljstvom ogkšujemo važno djelo pod naslovom „Ti´aite
de Sylvi culture", što ga je nedavno objelodanio g. Boppe, podravnatelj
i profesor u „Ecole nationale forestiere" i član „Conseil-a supe-,
rienr đe F Agriculture". Njemn je deviza: Nasljeduj prirodu, pospješi
njezin rad — to je temeljno načelo „šumogojstva" — rieči, koje je izrekao
vrieđni naš učitelj g. Parade . Boljega načela od ovoga nema. Da će djelo
odgovarati svim uvjetima onako napredne nauke, kao što se predaje na Nancjskom
zavodu, jamči nam to, što je pisac djelo prije nego ga je izdao, pokazao
staromu našem izvrstnomu profesoru g. Mat li i eu-u, koji je u tom kompetentan
sudac i dovoljan autoritet. Kontrola učenoga prirodoslovca i šumara
nije doduše bila upravo nuždno, jer su njegova predavanja uspješno djelovala
na stare njegove učenike; nu ipak je njegov povoljan sud dragocjen.


„Temeljna misao vašega djela — veli g. Mathieu u jednom listu na pisca,
koji je list tiskan na prvoj strani spomenutoga djela — jest ta, da su šume
dar slobodne prirede, da su posljedica mnogobrojnih prirodnih radnja, koje rade
ili jedna uz drugu ili jedna protiv druge, koje djeluju od vajkada na svakoj
točki zemlje. Da čovjek upozna šume, da ih uzmogne dobro upravljati i poboljšavati,
nuždno je — kako vi velite — da upozna prirodne ove radnje i da
crpi iz prirodnih nauka načela, koja jedina mogu, ako se spoje s praksom,.
voditi šumara u njegovom radu. No vi ste se morali ograničiti samo na to, đa
pokažete mnogobrojne dodirne točke ove znanosti i šumarske prakse, a u daljne
se razlaganje toga nijeste upustili.


„Velik dio moga zvanja, koje sam posvetio prirodnim naucima u njihovom
odnošaju prema šumama, dovoljno dokazuje, đa je to i moja misao. Uspjeh će,
ja 0 tom ne sumnjam, potvrditi moje mnienje i pribaviti će novu pohvalu k
svim onim pohvalama, što ih je znala steći mila naša Nancyska „Ecole
f 0 r e s t ie r e´^


Gr. Boppe izdao je na početku 1887. god. važno djelo „Cours de
T echnologie´´, kako se predaje na Nancyskom zavodu. Mi smo ga malo
kasnije oglasili, jer je osobito važno za iia?^e čitatelje s toga, što je šumarskoj
tehnologiji zadaća, da proučava drvenu materiju u njezinom odnošaju prema
različnim konsumentima. Iz onoga, što srao gore spomenuli, vidi se, da će svatko,
tko Re zanima za šumarstvo, naći u djelu učenoga profesora isto toliko pouke,
koliko i u predjašnjem.


G. Boppe dokazuje na početku od kolike su šume koristi; kako se dugo
za tu korist nije znalo, ili se nije htjelo znati; kako su si polagano utirale
put naredbe zakonodavstva o čuvanju šuma. Naredba od mjeseca augusta 1669.
za koju treba da smo zahvalni Ljudevitu .XiV. i njegovu ministru Coibertu,