DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 301 ~
vidiš Čeoni prerez, pupke, ]ig(!e, cviet i plod istom rlrvetu iškodljive zareziiikc
i komadić njegovog uglja.


Ovim zavrsujem opis vAo´/M te ću pri kraju obilježiti i članove šumskog
poYJereDstva,koje je na uredjenju paviljona i poredanju šumskih izložaka radilo.
Predsjednik istoga povjerenstva l)ijase zemaljski nadi^umarnik i ministerijalni
savjetnik Alb. Bedo, podpredsjeduik Ant, Eoiiaj, kr. ag. šum. nadsavjetnik
s perovođjama Aleks. lio rv atom^ kr. ^um. nadzornikom, i G-ezom Kovacsera,
kr. liadsumarom, i 21 odbornikom iz šumarskog i trgovačkog reda s jednim
pravozastupnikom i gradjevinarskim poduzimačem.


Napokon da zabilježimo i odlikovane izložiteije i suđjelovače pri izradbi
izložaka iz Hrvatske i Slavonije.
S počastnom diplomom odlikovani su: Brodska imovna obći na, baron
Prandau i vlastelinstvo u Oabru.
Velikom medaljom: Petrovaradinska imovna obćina, tvornica taninskog
izvadka u Županji i Aleksanđer Weisz u Zagrebu.


Medaljom za sudjelovanje: Mil. Durst, kr. šumski ravnatelj u
Zagrebu; Slavoijub Nemčić, šumarnik brodske imovne občine; M. Prokić, tadanji
Dadšumar petrovaradinske imovne obćine; Eduard Malboban, kr. šumarnik, i
Josip Fister, šumarski tehnik; Devau Robert u Vinkovcib i Magjarević Ivan
u Otočcu, kr. šumarnici; ter kr. nadlugar Zazula Euđolf i Jos. Dražić, poslovođja
Sorgerov.


Sam. Sorger ne dobi nikakvog odlikovanja od strane izložbe, jer je isti
fungirao kao elan žirije, a po pravilniku izložbe članovi iste od odlikovanja su
izključeni, isto tako državni zavodi i državna poduzeća.


To je, poštovani čitaoci, kratak opis glavnih šumskih izložaka ugarske zemaljske
izložbe od godine 1885. Ovo nehtjedoh u naslovu ove razpravice spomenuti,
jer bi, bojim se, pri ovoj težkoj zapari ostala stvar neprocitana.


A kako je na svjetskoj izložbi u Parizu naša struka predstavljena, pripovjediti
ću vam docnije, ako bog dade, te tamo odem i ođtuda se zdravo
vratim. Ovo šaljem unapried jedno, da mi ne propadnu bilježke, koje nisam
mogao u svoje vrieme na javnost iznieti — a drugo, da uzmogne danas sutra
koji od naših poštovanih drugova i sam povući kakova takovu paralelu izmedju
ugarske zemaljske i parižke svjetske izložl)e^


Mislim da je za to sada zgodna prilika, pa neću da ju propustim.
Pavle Barišić.


21.