DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 298 —


Tko se iiiteresuje ^a gorske skli^alice, uređjenja i zgode za splavljanje
drva za gorivo, taj je mogao u glavnom paviljonu mnogo predmeta ove vrste
proučiti.


Toga je Mio u modelima u osobito finoj i preciznoj izradi. Na jednom
stolu pružio se je model za „Triftrechen" )i dužini od 32 koraka, što je kr,
šumarski ured iz Urigvara izložio. Do ovoga vidio se orijaški splav od 30 članova,
sve jedan za drugi povezan, koga je izložilo kr. žiiraarsko ravnateljstvo
iz Klausenburga. Osim toga bijaše ovakovih modela iz Neusohla, Miildbacha,
Bustvaha^a i od drugih državnili šumskih ureda, gdje se ova promicala za
transportiranje drva nalaze i upotrebljuju. —


I šumski tehnolog mogao se je mnogo koristiti razmatranjem raznovrstuih
izložaka, kako u glavnom paviljonu tako i izvan ovoga, naime u paviljonu pojedinih
gospoština i šumskih trgovaca.


Proizvodi od ])iljana: mostnice i daske, u prirodnom stanju a i s ugladjenom
površinom, ručno orudje za poljsku privredu, pletivo od šumskog šiblja,
kućevno posudje za seljaka i varošanina, građja za bačve kao i gradja za
glasbene instrumente — sve je to posmotracu ua vidik izneseno iz i^aznih krajeva
zemlje i od raznog drveća. —


Za onoga koji se za paljenje uglja interesuje bijaše od osobite vrijednosti
paviljon Rimamurany-Salgotazjanskog akcionalnog družtva od željeznog rudokopa.
Ovdje je izlo^.en ngalj od 42 vrsti šumskog drveća.


Modela od ugljenika, stojećih i ležećih, bijaše u glavnom paviljonu više
komada, a našao sam tri i u adicionalnom paviljonu barona Poppera^ u kome
su izloženi proizvodi parne piljane od običnih nrbstnica i dasaka do iverja za
pravljenje kutija za „viks" i tome slično.


U paviljonu Arvanske komposessoratske gospoštine mogao si vidjeti vrlo
lijepu zbirku nadjevene divljači i ptica, i tko je vješt magjarskom jeziku mogao
je iz osnove proučiti i uredjenje tamošnjega gospodarstva. Ja sam se morao
zadovoljiti s bilježkom u katalogu, te ću je ovde u kratko iznijeti. Arvansko
dobro iznosi 60.000 katst. jutara, bez mala dakle kao šume petrovaradinske
imovne obćine. Vladajuća vrst drveća je omorika. Godišnja sjećina 325 jutara.
Za sječu odredjena površina predata je nedavno pred izložbu putem ponuda
Schultzu i Pollaku sa dr. na 10 godina, jutro po 486 forinata. Cijela šumska
teritorija podieljena je na 7 upravnih srezova sa 25 činovnika i odgovarajućim
brojem nižih služitelja. Prema tome odpada prosjekom na jedan upravni srez
8571 jutro sa tri činovnika. — Kakva razlika izmedju toga uređjenja, i onoga
našega kod imovnih obćina, gdje jedan činovnik ima da vodi brigu i nadzor
nad šumskom prostorijom od 20 do 40 hiljada jutara i uz to još ima posla na
sječini zimi sa tri do šest hiljada stranaka!


Paviljon tvrdke „(.)don i Marcel Neuschloss" sam po sebi kao veleljepna
zgradica bijaše predmet izložbe. Ovdje je mogao čovjek viditi, kakovu divotu
može čovečija ruka od drveta da stvori. Parketi, stijene, strop, vrata, jednom
riječi cio paviljon, to ti je izrada od takove raskoši, kakovu yi čovjek, koji to