DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 297 —


Najdivnije izlo/.ke od čitavih debala i trupaca izložilo je kr. šumarsko
ravnateljstvo u Klausenbiirgu: omorike od 2(}~H0 m. dužine i 2G|70 cm.
debljine. Dva komada su donesena na s])lavu, te su za zastavišta u izložbi usadjcca.
Isto tako poslalo je kr. Šumarsko ravnateljstvo iz Neusohla jednu katarku
od 34.|7 m. dužine i 35i55. cm. debljine, te je i ta ukopana i zastava
na njoj ii^taknuta.


Što se tiče hrastovih trupaca, u tome se najbolje odlikovalo zagrebačko
kr. šumarsko ravnateljstvo sa svojim hrastovima iz vinkovacke okolice a isto
tako i dužicom i drugom hrastovom gradjom. Ovdje se mora pi´iznati drvarskom
veletržcu Sorgeru njegova revnost oko čistoće pri izradjivanju izložaka, što
služi svakako i njemu kao i izložitelju na čast. Uz to napominjem da mnogo
vrijede za gledaoca a naročito za trgovca one biiježke u katalogu, iz kojih se
pobhže saznaje cijena drvu i koUčina godišnje proizvodnje, što se kod mnogog
izložitelja previdilo ili zaboravilo. Slične biiježke dodali su i ugarski kr. šumarski
uredi, te je to u katalogu osobito zabilježeno.


Od naših imovnih obćina nema nigdje nikakvog razjašnjenja. Upravo je
šteta što se to propustilo, jer bi dobro došlo, kad bi se pri pregledavanju izložaka
moglo doznati ponešto i o gospodarstvenim ođnošajima imovnih obćina,
naročito o veličini šumskog teritorija, vrsti drveća, o količini drva za godišnju
prodaju," načinu prodaje, o kakvoći komunikacionih sredstava, blizini plovnih
rijeka i kanala, o cijeni drva, cijeni raznog izradjivanja, prenosa itđ.


Od ugarskih šumskih veletržaca izložila je budimpeštanska tvrdka „M.
Vuk i Sin" veoma lijepu zbirku od njemačke i francuske dužice i druge robe,
koju sama na više strana po državnim i obćinskim šumama u zemlji izrađjuje,
i kako kažu po cijeloj Europi razprodaje.


Od naših domaćih veletržaca najbolje se pokazala tvrdka „Sorger i drug.*´
On bijaše i članom žirije. Njegovo bure od 800 hektolitara, u kome je jedan
Kameničanin za vrijeme izložbe restauraciju držao, palo je svakome posjetiocu
izložbe u oči. Prostiji gledaoci ne bijahu u stanju proći mimo, a nesvratiti se
u bure, gdje bi u njemu popili čašu vina ili piva. Na dnu ovoga bureta bijahu
namještena vrata i proi!;ori, a unutri stolovi i pribor za odmor i blagovanje.
Naprama ovome bijaše namješteno drugo isto tako kolosalno bure, boje je
izložila brodska imovna obćina. Jedno i drugo svojina je tvrdke Sorgera
i drug.


Orijaških idožaka od četinjača bijaše množtvo iz ugarskih državnih
šuma.


Što se hrastovine tiče, tu su proizvodi naših slavonskih šuma održali
sjajan megdan na izložbi. Pomenuta burad iz vinkovačkih šuma, one snažne
vrtenke za vodenice, izvrstne duge za burad od više stotina akova, što je izizložilo
zagrebačko kr. šumarsko ravnateljstvo, brodska i petrovaradinska
imovna obćina, to su eksemplari, koji bi i na svakoj svjetskoj izložbi megdan
odnijeh. —