DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 205 —


U red adicioTuiIaili ])uviljoua uvraten je i onoj naše Trojednice.
Sto sam tamo /namenita našao i vidio bilježim evo ovdje, da neostane
luiš list bez kakvog takvog opisa ove izložbe.


Da pogledamo glavni paviljon. To vam je zgrada posebne konstrukcije
sa veoma privlacivom spoljaSnjošćn, sugradjenu od Namog surovog — pod korom
-- drveća na formu gorostasne razkošno podignute lovačke kuće ili da bolje
kažem — lovačkog dvorca. Zgrada je na kat sa jednom kulom, odakle se mogu
pregledati sve prostorije izložbe u svome divnom šarenilu od paviljona, nasada
i vrvećeg svjeta.


Glavna dvorana ovoga paviljona ima pod plafonom unaokolo galerije.


U sred dvorane namješteno je poveće hrastovo stablo, na kome su smještene
raznovrstne krupnije grabežljive ptice. Izpod galerije spuštaju se vijenci
i draperija u narodnim bojama, a iz uglova pružaju se zastave sa bjelom osnovom,
na kojoj je u sredini izvezena zvijezda, sastavljena od pet zelenih hrastovih
listova.


l^ri^emno u dvorani namještene su police, stolovi, i ormari, a po potrebi
ostavljen je i prazad prostor, gdje su izloženi u prislonku raznolični za to
zgodni predmeti. Sredinom dvorane pruža se dugačak ali onizak stol, na kom
8U poredani modeli od raznovrstnih vodogradnja za splavljanje drva, a i drugi
sitniji predmeti.


Izložci nisu poredani svagdje u grupi po izložitelju, već po vrsti i redu,
kuda po svojoj prirodi spadaju. Nadjevene ptice i rogovi mogu se smatrati više
kao dekoracija u glavnoj dvorani, doćim u sporednim odajama sačinjavaju ovi
predmeti posebne hrpe i zbirke pojedinaca.


U glavnoj dvorani smještena je zbirka nadjevene zvjaradi i ptica danas
blagopokojnog prestolonasljednika Rudolfa.


Ea bezlistnatom hrastu namještena su 3B komada raznovrstnih orlova,
jedan sokol i tri ušare. Pod stablom na stijenju stoji jedan medjed, kurjak i
divlji maćak. Svu ovu divljač potukao je visoki izložitelj u Ugarskoj i u Fruškoj
gori u okolini Cereviča,


Po sebi se razumije, da je ova divljač tako vješto nadjevena, da ti se
ćini, da je onamo sama đoletila i sjela. Ova zbirka bijaše u pravom smislu
rijeci ures glavnoj dvorani. — Isto tako je interesantna zbirka grofa Szechenjia
u pobočnoj odaji.


Tu su razastrte tri medveđje kože; nosioci im bijahu pravi kolosi, kao
što bješe i onaj, što je izpod ovih koža nadjeven i izložen. I jelenski rogovi,
što su u ovoj zbirci izdoženi, padaju svakom u oko. Jedan par sa 24 paroška
datira od jelena, ubijenog 1812. god. u GodoUu.


Zbirki od jelenskih i srnećih rogova mogao si viditi u svakom zakutku
glavnog paviljona, a bijaše ih i u svakom adicionalnom paviljonu, koje u zbirci
koje radi dekoracije.


Nisam lovac pa me je ta stvar isto toliko interesovala, kao drugog koga
nestručnog posmatrača. S toga sam ove predmete samo letimice posmatrao,.