DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 294 —


Bilježke s Izložbe.


0 Parizu u ovaj fas ne ćemo ništa goToriti, a i)i o predjelima, kroz koje
se do Djega dolazi. Sve to ostavljam za drugu priliku, a sada hoću prije svega
da predstavim u kratkim potezima poštovanim čitaocima ovoga lista ugarsku
zemaljsku izložbu od 1885. god. "


No prije, nego što se uputim u sami šumski paviljon, valja mi u kratko
izvući iz izložbenog kataloga ono, što je vrieđno znati o stanju suvremene
šumske privrede u obće u kraljevini Ugarskoj.


U uvodu toga kataloga, govoreć o stanju šuma, priznaje se, da su šume
u Ugarskoj u obće dosta loše, i to nsljed prekomjerne sječnje i manjkavog
zašumljivanja, preterane popaše, mnogih šumskih kvarova i t. d.


Kao izuzetak od ovoga mogu se smatrati samo državne, funđacione i ponekoje
veleposjednicke šume — dakle ni bolje iii gore nego što je i kod
naše kuće.


Veličina šumskog zemljišta cjelokupne ugarske države, dakle sa hrvatskim
i slavonskim šumama zajedno, iznosi 15,930.000 kat, jutara. Od ovoga odpada
na užju Ugarsku 13,280,000 a ua Hrvatsku i Slavoniju — kako u katalogu
piše — 2,650,000 jutara.


Po vrsti drveća ima u Ugarskoj 3-740.000 jutara hrastika, 6,650.000
bukvika izmješana sa drugom listacom i 2,890.000 četinjače.


Hrvatske i slavonske šume sastavljene su po istom izvješću, od 800.000
jutara hrastika, 1,700.000 bukvika sa drugim listnatiai drvećem i od 150.000
jutara četinjača.


Obhodno vrieme za visoke šume uglavljuje se na 80 do 160 godina (a
biti će jih izvjestno kao i kod nas bez ikakve obhodnje i bez odredjeue osnove).


Vrsti uzgoja su tamo, kao i kod nas ovdje, visoka i sitna šuma. Pomladjivanje
biva najviše prirodnim putem; umjetno opaža se u novije doba takodjer
po gdjegdje, naročito se to preduzima na pjeskovitim nizinama u Alfoldu.


Prolazeć željeznicom tuda, opazio sam i sam, da je dosta od tamošnjih
pustara zasumljeno, i to ponajviše bagremom, koji u onom letećem piesku, kao
što se vidi, dobro napreduje. Vidi se, da se nastoji oko unapredjenja šumske
privrede, te da ima izgleda, da će se podići i tamo šuma, gdje je tako nužna
i gdje se danas ni od želje opaziti nemože.


Ovo je što sam htio unapried da reknem, a sada ćemo da razgledamo
samu šumsku izložbu, iii bolje one paviljone, u kojih su šumski izložci Ijubopitnom
svietu na vidik izneseni.


Valja mi primjetiti, da je šumska struka izložena na više strana izložbene


prostorije. U glavnom paviljonu pod krovom, oko njega pod vedrim nebom, i


u više tako zvanih adicionalnih paviljonah od pojedinih vlastelina, gospoštija i


šumskih trgovaca, koje zasebno, a koje u zajednici sa poljoprivrednim


izložcima.