DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

timtfiM lijil;


Br, 7. u ZAGREBU, 1 srpnja 1889. God. XI1L


Program Xili» glavne skupštine hrv--slay. šumarskoga
družtva^


koja će se od 2. do 5. rujna 1889. godine obđržavati u građu Osieku j
savezno s ekskurzijom u obližDJe sume pravcem Valpovo-Bielišće.


a) 1- rujn a dolazak iiče>stnika sknp.stine n Osiek/´^´ Na večer
sastanak u prostorljali svratišta „k lovačkomu 3´ogu" u gornjem
gradu.


b) 2. rujna , u V36 satili jutrom sastanak učestniku kod svratišta
„k lovačkomu rogu" a u C sati odlazak na kolili u susjedne urbarnoobćinske
i vlastelinske žurne pravcem prama Petrijevdm, Valpovu
u Bielišde nakonak, zatim. B. rujn a preko Bizovca natrag u Osiek.


c) 4. r u j n a prije podne zajednički pohod izložbe, posije
podne obđržavanje plenarne skupštine u prostorijali slavnog
slavonskoga gospodarskog družtva. Početak u 4 sata po
podne. Na večer komers u gradskoj streljani.


d) 6= ruj na (u 8 satili prije pod)ie) obđržavanje glavne skupštine
u istili prostorijali, zatim u 3 sata po podne zajednički objed u
prostorijali svratišta „k lovačkom rogu" i zaključak skupštine*


Dnevni red:


A^ Plenarna shjpština.


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
* Sbog stanova kao i kol;! i /":, cl. neka se p. n, g^. Članovi i uč^esfcnict
ovogod>sxije glavne sknpStine iy.vo}e prijaviti Bi^posTedno flni/.tvenom povjercnilui i
mjestnom poslovodji jr. ´kv. y.n\}. naflSnmaru J o s. H m i d i ti c: e r u u Osiek u^ podjedno
se upozorujn p, D. gg., rl.a ee 1. rujnom i na prugi Zagri´.b-Sisak-Brotl-Osiek vriediti
nova tarifa polag ^.omi, i da sve iuc polaksice vožnje i ouako s 1. kolovozom t. g.
prestaju.
20